Istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia personelu w sektorach zdrowia i opieki

Rzecznik Partii Pracy ds. zdrowia Duncan Smith wezwał rząd do interwencji w związku z niedawnymi ustaleniami Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa, które ujawniły alarmującą częstość występowania brutalnych incydentów w miejscu pracy w irlandzkich sektorach zdrowia i opieki.

Poseł Smith powiedział:

– Raport Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa to wyraźny sygnał ostrzegawczy. Zwraca uwagę na niepokojącą rzeczywistość, z którą na co dzień spotykają się pracownicy służby zdrowia – przemoc w miejscu pracy. Ci oddani specjaliści, już obciążeni są pracą – długimi godzinami pracy, obecnie stoją w obliczu zwiększonego ryzyka ze względu na brak odpowiedniego poziomu personelu. Niezbędne jest, abyśmy uznali te ustalenia i podjęli natychmiastowe kroki w celu naprawienia tej niemożliwej do utrzymania sytuacji.

– Raport podkreśla krytyczną potrzebę podjęcia natychmiastowych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników działających w tych kluczowych obszarach świadczenia opieki.

– Bezpieczeństwo i dobro naszych pracowników służby zdrowia nie może być dłużej zagrożone.  Niedobory kadrowe nie tylko zwiększają obciążenie pracą, ale także narażają bohaterów pierwszej linii na zwiększone ryzyko, w tym przemoc fizyczną. Nie możemy przymykać oczu na pilną potrzebę działań mających na celu stworzenie bezpieczniejszego środowiska pracy dla tych, którzy poświęcają się trosce o innych.

– Rząd musi wziąć na siebie odpowiedzialność, wysłuchać wezwań związków zawodowych i podjąć natychmiastowe oraz skuteczne środki, aby chronić tych, którzy niestrudzenie służą naszym społecznościom.

Opr. Bogdan Feręc

Źr. Labour Party

Photo by Dominik Lange on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Prawdziwy poziom bez
Protest: Wycofać wo