Irlandzkie rzeki są bardzo brudne

Jeszcze w latach 80 ubiegłego wieku, ponad 500 rzek w Irlandii, uważano za dziewicze i czyste, natomiast obecnie, już tylko 20 ma taki status.

Jakby tego było mało, to irlandzkie rzeki są po prostu brudne, a poziom zanieczyszczenia zwiększa się z każdym rokiem, czytamy w raporcie Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Prawie połowa większych cieków w Irlandii, ma niezadowalającą jakość wody, a głównymi zanieczyszczeniami, jakie znajdują się w wodach powierzchniowych Irlandii, stanowią nawozy, środki ochrony roślin i odpady pochodzenia zwierzęcego. W rzekach i jeziorach odnaleziono też sporą ilość odpadów komunalnych, a i toksyn pochodzących z paliw płynnych.

W badaniu porównawczym za lata 2010 – 2015 do badania z okresu 2013 – 2018 stwierdza się, że 68,4% wód powierzchniowych na wyspie utrzymało poziom czystości, 13,6% poprawiło, a w 18% przypadków, stan się pogorszył. 53% rzek w kraju ma „zadowalającą” jakość wody, ale w 47% brudnych rzek, ponad połowę stanowią te z zanieczyszczeniem dużym i bardzo dużym.

Szef EPA Matt Crowe powiedział, że wyniki badań są „rozczarowujące”, przynajmniej w świetle rosnącej świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii, bo niektórzy z nas, nie zwracają najmniejszej uwagi na stan środowiska w kraju, więc zaniedbują swój obowiązek dbałości o nie. Crowe mówił dalej, że pomimo wielu działań, jakie podejmuje EPA, po okresie stabilizowania się jakości i czystości wód powierzchniowych Irlandii, obecnie nastąpił okres skokowego pogorszenia ich stanu.

Zanieczyszczenie rzek to tylko część problemu, bo jak wiemy jeszcze ze szkoły, te mają pewną właściwość, czyli wpadają do mórz i oceanów, więc tą drogą zanieczyszczają również akweny przybrzeżne, gdzie np. latem oddajemy się morskim kąpielom. W raporcie EPA zaznaczono, iż irlandzkie rzeki najbrudniejsze są u ich ujść, więc w tych miejscach, najbardziej niebezpieczne dla człowieka.

Na koniec swojego raportu Agencja Ochrony Środowiska dodała, iż potrzebne są natychmiastowe działania na rzecz ochrony wód powierzchniowych Irlandii, aby zachować ich odpowiednią jakość. EPA przypomina, że 99% wody, jaką pozyskuje się do celów konsumpcyjnych i gospodarczych, pochodzi z wód powierzchniowych, czyli rzek i jezior, a to powinno nas skłonić, do większej dbałości o ich stan.

Bogdan Feręc

Źr: EPA

Polska-IE
FSAI zamknęło 23.
RTÉ chce podniesien
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish