Irlandzkie media nie będą reklamować się na Facebooku

Communicorp Media obsługująca stacje radiowe Newstalk, Today FM, OTB Sports, 98FM i SPIN potwierdziła informację, że w lipcu przerwie emisję płatnych reklam na Facebooku.

Decyzja ma związek z kampanią „Stop Hate for Profit”, w której m.in. nadawcy publiczni i prywatni sprzeciwiają się wybiórczemu traktowaniu mowy nienawiści, a ta szerzy się na tym medium w różnych formach. Dlatego Communicorp Media podjęła decyzję, że w lipcu zawiesi wszelkie płatne reklamy, co ma być sygnałem dla Facebooka, iż ich polityka walki z mową nienawiści i przemocą w mediach społecznościowych, nie przynosi pożądanego skutku.

Kampania „Stop Hate for Profit” prowadzona jest na całym świecie, więc z reklamowania się na Facebooku wycofują się media na wszystkich kontynentów, chociaż nie można powiedzieć, że akcja popierana jest gremialnie.

Działania uderzające bezpośrednio w Facebooka, zainicjowane zostały przez Anti-Defamation League i NAACP, które wzywają wszystkich nadawców na świecie, by na okres jednego miesiąca, zawiesiły emisję swoich płatnych reklam w medium Zuckerberga.

Dyrektor generalny Communicorp Media Group Adrian Serle stwierdził:

–  Communicorp Media angażuje się w promowanie równości i integracji. Przyjmujemy to stanowisko, aby wysłać wiadomość do Facebooka, aby robić to lepiej i być lepszym medium. W Internecie lub w innym miejscu nie ma miejsca na negatywne, szkodliwe treści lub mowę nienawiści. Chcemy, aby Facebook podjął działania potwierdzające i postawił podstawowe prawa człowieka nad zyskami.

Bogdan Feręc

Źr: NewsTalk

Polska-IE: Udostępnij...
COPE GALWAY SUPPORTE
Powszechna opieka zd
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish