Irlandzkie kredyty hipoteczne są jednymi z najdroższych w Europie

Problemy na rynku kredytów hipotecznych w Irlandii obserwowane są od wielu lat, a co istotne, nie zmienia się polityka banków wobec pożyczkobiorców, chociaż wiele razy wykonywano pewne zabiegi, by zmienić ten stan.

Działania bankowców były jednak pozorne, więc irlandzcy pożyczkobiorcy cierpią, ponieważ oprocentowanie kredytów hipotecznych, wciąż pozostaje ponad dwukrotnie wyższe niż średnia w krajach unijnych.

Rzecznik Sinn Féin ds. finansów Pearse Doherty, który skomentował komunikat statystyczny na temat detalicznych stóp procentowych Banku Centralnego, wezwał banki do obniżenia stóp procentowych dla irlandzkich pożyczkobiorców, którzy mają trzecie najwyższe stopy procentowe w całej Unii Europejskiej. Publikacja pokazała, powiedział Doherty, że ​​średnia stopa oprocentowania kredytów hipotecznych dla nowych kredytobiorców wyniosła 2,78 procent, czyli jest ponad dwukrotnie wyższa, niż średnia unijna i ustępuje jedynie dwóm państwom w unijnym bloku.

Poseł Doherty uznał:

– Publikacja Banku Centralnego pokazuje, że średni poziom oprocentowania kredytów hipotecznych dla irlandzkich kredytobiorców pozostał we wrześniu ponad dwukrotnie wyższy od średniej w UE. Nasz kraj jest tylko za Grecją i Łotwą, co powoduje, że irlandzcy pożyczkobiorcy płacą tysiące euro więcej odsetek rocznie niż przeciętny europejski pożyczkobiorca. We wrześniu hiszpański pożyczkodawca Avant Money wszedł na rynek kredytów hipotecznych, oferując stałe i zmienne oprocentowanie poniżej obecnej średniej zdzierstwa oferowanej przez banki. W tamtym czasie wezwałem innych pożyczkodawców, aby odpowiedzieli obniżeniem stóp procentowych. Jednak banki usprawiedliwiają wygórowane stawki płacone przez pożyczkobiorców, obwiniając wysoki poziom kapitału, który muszą posiadać, nie przyznając, że dzieje się tak z powodu ich lekkomyślnych działań, które dziesięć lat temu umożliwił rząd Fianna Fáil. Stawki oferowane przez Avanta Money pokazują, że obecne stopy procentowe nie są konieczne i można je obniżyć. Banki muszą na pierwszym miejscu stawiać potrzeby społeczeństwa i dążyć do ograniczenia kosztów, jakie ponoszą ich klienci. Covid-19 był trudnym okresem dla pożyczkobiorców, z których wielu straciło pracę. Tym, którzy zrobili sobie przerwę w płatnościach, naliczono dodatkowe odsetki z powodu bezczynności rządu koalicyjnego, aby ich chronić. Te dodatkowe odsetki najbardziej szkodzą irlandzkim pożyczkobiorcom, biorąc pod uwagę i tak już wysokie stopy procentowe w porównaniu z innymi jurysdykcjami UE. Gdy wyjdziemy z kryzysu, musimy zająć się irlandzkim rynkiem kredytów hipotecznych i stopami procentowymi naliczanymi kredytobiorcom.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Niedokładność szy
Republika będzie wa
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian