Irlandzkie klasy są przepełnione

Jeden z parlamentarzystów zwrócił uwagę, że klasy, a co za tym idzie szkoły, są przepełnione, a to stwarza wiele poważnych problemów.

Trzeba zająć się dużymi klasami, stwierdził poseł Donnchadh Ó Laoghaire. Rzecznik Sinn Féin ds. edukacji. Ó Laoghaire wyraził swoje zaniepokojenie danymi pochodzącymi z Departamentu Edukacji, które pokazują liczebność klas liczących po 45 uczniów w niektórych częściach kraju.

Poseł Donnchadh Ó Laoghaire powiedział:

– Oczywiste jest, że przepełnienie sal lekcyjnych jest ogromnym problemem. Dane dostarczone mi w ostatnim pytaniu parlamentarnym pokazują, że średnia liczebność klas w 2019 r. Wynosiła 25 uczniów, a średnia unijna to 20 uczniów na klasę. W klasach w Wicklow i Kerry było odpowiednio 39 i 38 dzieci, podczas gdy szkoły w Galway, Limerick, Louth i Meath nie były daleko w tyle, a do 37 dzieci dzieliło jedną klasę. W szkołach w Cork w klasach było do 40 dzieci, podczas gdy w Westmeath w zeszłym roku było 45 dzieci w jednej klasie. Rzeczywistość jest taka, że ​​plan ponownego otwarcia szkół stał się trudniejszy, ponieważ mamy jedne z najliczniejszych klas w Europie. Rząd nie poradził sobie z tym w swoich planach ponownego otwarcia szkół. Istnieje niezliczona liczba klas, które są daleko za duże, w zbyt małych budynkach, które nie nadają się do nauki. Pierwszym krokiem do zapewnienia utrzymania standardów edukacyjnych i protokołów bezpieczeństwa jest drastyczne zmniejszenie liczebności klas do średniej UE wynoszącej 20 uczniów. Jeśli kiedykolwiek był czas, by zająć się tym problemem, to z pewnością jest to teraz. Na początek wszystkie klasy liczące ponad 30 dzieci powinny zostać zmniejszone i nigdy nie powinno się pozwolić na ich powrót. Rząd musi natychmiast przeprowadzić audyt wielkości klas w całym kraju i zająć się tą kwestią, raczej wcześniej niż później, tak, aby szkoły mogły pozostać otwarte w bezpieczny i zrównoważony sposób w nadchodzących miesiącach.

*

Doskonały pomysł. Jednak w jaki sposób chciałby Pan to osiągnąć? Jedynym rozwiązaniem wydaje się budowa nowych szkół, ale jak Pan wie, rząd nie radzi sobie w dziedzinie budownictwa, więc…

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Idzie jesień
Praca w domu jest ba
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian