Irlandzki wywiad ostrzega przed szpiegami

Przegląd bezpieczeństwa kraju, jaki właśnie się zakończył, przyniósł niepokojące informacje, a te mówią o rosnącym zagrożeniu ze strony zagranicznych szpiegów.

Raport, który przedłożony został ministrowi stanu ds. obrony Paulowi Kehoe, jest alarmistyczny, więc służby wywiadowcze Republiki podkreślają w nim, iż kraj zagrożony jest przede wszystkim szpiegostwem gospodarczym i atakami cybernetycznymi. To z kolei wpływać może na bezpieczeństwo inwestycji zagranicznych, czyli niweczyć palny rozwoju Irlandii i jest uderzeniem w bezpieczeństwo narodowe.

Wzrost zagrożenia szpiegostwem rośnie w Irlandii stale od 2015 roku, co podkreśla się w tegorocznym przeglądzie, a spoglądając na całość niebezpieczeństw, może wpływać na ogólny rozwój wyspy. W jawnej części raportu nie ma słowa, a nawet sugestii, z jakich kierunków płynie zagrożenie, ale mówi się o „krajach wrogich”, które od dawna zidentyfikowane są, jako posługujące się metodami szpiegowskimi do zdobywania różnego typu informacji, w tym gospodarczych.

W dokumencie kilkanaście akapitów poświęconych jest również wywiadowi wojskowemu, bo i na tym polu obserwuje się aktywność szpiegowską, a Irlandia jest dla oficerów obcych wywiadów całkiem atrakcyjnym terenem do pozyskiwania informacji, bo przecież współpracuje z wieloma służbami bezpieczeństwa na świecie, więc posiada także dostęp do niezliczonej ilości tajnych informacji. Wyspa ma również dostęp do informacji gospodarczych w krajach z nią współpracujących, więc to też bardzo interesujące dla szpiegów, gdyż tą drogą w świat mogą wędrować wiadomości o przyszłych działaniach ekonomicznych wyspy, czyli prowadzić do wrogich gospodarczo działań wyprzedzających.

W tej części raportu, który mówi o bezpieczeństwie i możliwościach obrony, wspomina się i ostrzega, przed brakami specjalistycznego personelu, w tym w wojskowości, a i niedostatecznym finansowaniu zadań ochrony przed szpiegostwem i cyberatakami, albowiem to jest na raczej niskim poziomie. Największe braki odczuwane są obecnie w kontroli nad kilkoma kluczowymi aspektami życia Irlandii, a i brak odpowiednio przeszkolonego i sprawdzonego personelu, widoczny jest np. wśród pilotów linii lotniczych, kontrolerów ruchu lotniczego, inżynierów, ale i w samym irlandzkim wojsku, gdzie brakuje specjalistów ds. uzbrojenia, łączności oraz specjalistów od zagadnień morskich. Brakuje też odpowiednio wykształconej kadry ogólnej, która mogłaby nadzorować kwestie bezpieczeństwa i zagrożeń dla wyspy z poziomu obserwacji, co z kolei oznacza, że rządzący muszą zrobić wiele, by sytuację zacząć zmieniać.

Podstawą działań bezpieczeństwa powinno być irlandzkie wojsko i policja, a w skład tych wchodzą siły wywiadowcze i specjalistyczne oddziały z zakresu bezpieczeństwa kraju, co dałoby możliwość prawidłowego nadzoru, więc zabezpieczać będzie wyspę przed atakami szpiegów i cyberprzestępców.

Raport w słowie końcowym jest więc wezwaniem do zwiększenia inwestycji w bezpieczeństwo, ale i sygnałem, że zagrożenia są poważne.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Defence

Polska-IE
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish