Irlandzki wkład do funduszu pomocowego

Irlandia będzie płatnikiem netto do tworzonego funduszu naprawczego Covid-19, który przygotowywany jest przez Unię Europejską.

Ogólna wartość funduszu wyniesie 750 mld €, a pieniądze otrzymają wszystkie kraje unijne, jednak najwięcej te, które najbardziej ucierpiały podczas pandemii koronawirusa. W tej kwestii nie ma jednak zgody wszystkich państw UE, bo część członków wskazuje, iż pieniądze pomocowe, powinny być pożyczkami, nie zaś pomocą w sensie dotacji.

Na posiedzeniu w Brukseli głos zabrał premier Republiki Irlandii Micheál Martin, stwierdzając, że kierowany przez niego kraj, „rozumie dramatyczną potrzebę imponującego wsparcia” ze strony Unii Europejskiej i zadeklarował, iż Zielona Wyspa będzie w tej kwestii płatnikiem netto, czyli więcej włoży do funduszu, niż z niego otrzyma.

Premier Micheál Martin:

– Mówimy, że Europa musi wyzdrowieć, ponieważ jesteśmy krajem eksportującym, chcemy ożywienia w całej Europie, gdyż pomoże to wesprzeć ożywienie gospodarcze w Irlandii. Takie podejście przyjmujemy, zamiast patrzeć na to, ile odzyskamy. Będziemy płatnikiem netto.

Premier Martin dodał, że jego rząd bardziej zainteresowany jest naprawą całej ekonomii Unii Europejskiej, niż zyskami, jakie mógłby osiągnąć poprzez unijne dotacje, co będzie dla wyspy lepsze w dłuższej perspektywie, niż doraźne środki finansowe. Micheál Martin wyraził także zaniepokojenie wzrostem ilości zachorowań w niektórych częściach Europy, co z jego punktu widzenia, stawia pod znakiem zapytania powodzenie podjętych prób ochrony Europy przed koronawirusem, a ustanowienie funduszu pomocowego, mogłoby przyspieszyć procesy gospodarcze, przynajmniej na obszarach, które wolne są od ognisk epidemii.

W drugim dniu negocjacji, więc dzisiaj, niewiele jest sygnałów, aby kraje członkowskie zbliżyły się w istotny sposób do porozumienia, a może to oznaczać, iż potrzeba będzie więcej czasu, by dojść do porozumienia.

Bogdan Feręc

Źr: Reuters

Polska-IE: Udostępnij...
Tajemnica ukryta w z
Kiepskie czasy
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish