Irlandzki rząd powinien przyspieszyć prace w związku ze zjednoczeniem wyspy

Sinn Féin ponownie wróciło do kwestii zjednoczenia wyspy, a naciski widać z wielu kierunków, bo takie uruchomione zostały w Dublinie oraz w Londynie.

W przypadku Republiki Mary Lou McDonald wezwała gabinet Micheála Martina, by aktywnie rozpoczął przygotowania do zjednoczenia obu Irlandii, więc chodzi m.in. o rozpoczęcie akcji informującej społeczeństwo o możliwości zjednoczenia, a jednocześnie potrzebne są odpowiednie regulacje prawne, by przygotować referendum w tej sprawie.

Dosyć szeroko wypowiedział się o kwestii zjednoczenia członek brytyjskiego parlamentu z ramienia Sinn Féin John O’Dowd, który uważa, że duża odpowiedzialność za powodzenie zjednoczenia, leży po stronie rządu Republiki Irlandii.

MLA John O’Dowd:

– W całej Irlandii ludzie myślą o swojej przyszłości, a rozmowa na temat jedności Irlandii i tego, jak ją kształtować, już trwa. Ludzie ze wszystkich środowisk są zaangażowani w tę rozmowę, ale wciąż są tacy, którzy twierdzą, że wspierają jedność Irlandii, jednak obawiają się zaangażować w dyskusję. W szczególności irlandzki rząd ma obowiązek odegrać istotną rolę w prowadzeniu rozmów na temat jedności Irlandii, nie tylko w związku z jego obowiązkami wynikającymi z porozumienia wielkopiątkowego, ale także z konstytucji. Brexit i sytuacja kryzysowa w Covid-19 zmieniły sposób, w jaki ludzie myślą i rozmawiają o tym, co to znaczy dzielić tę wyspę. Kryzysy uwidocznił koszty posiadania granicy na wyspie, jednocześnie wyraźnie pokazuje zalety wspólnej i zjednoczonej Irlandii. Na irlandzkim rządzie spoczywa paląca odpowiedzialność za prowadzenie pluralistycznej dyskusji i rozpoczęcie planowania naszej konstytucyjnej przyszłości oraz referendum w sprawie jedności Irlandii. Odpowiedzialność ta musi zostać wypełniona, jednocześnie wypełniając wszystkie zobowiązania prawne wynikające z umowy z Wielkiego Piątku i późniejszych umów. Prezydent Sinn Féin, Mary Lou McDonald, napisała do An Taoiseacha, wzywając go do pilnego zademonstrowania swojego zaangażowania w przygotowanie się do jedności Irlandii poprzez podjęcie praktycznych kroków w ramach proponowanej nowej Wspólnej Irlandii. Powinny one obejmować powołanie Wspólnego Komitetu Oireachtas ds. Jedności Irlandii, powołanie przedstawiciela Zgromadzenia Obywatelskiego na całej wyspie w celu omówienia tej kwestii i przygotowanie białej księgi w sprawie jedności. Mieszkańcy Irlandii są już zaangażowani w rozmowy. Sinn Féin gra swoją rolę, a teraz rząd Irlandii musi odegrać swoją.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij...
Szkoły nie będą c
Pocztówki z wakacji
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish