Irlandzki rynek pracy został zniszczony

Irlandia odnotowuje drugą co do wielkości utratę miejsc pracy w UE, ponieważ rząd nie chroni miejsc pracy i dochodów pracowników, powiedziała posłanka Louise O’Reilly.

Rzeczniczka Sinn Féin ds. przedsiębiorstw, handlu, zatrudnienia i praw pracowniczych Louise O’Reilly określiła dane dotyczące bezrobocia opublikowane przez Komisję Europejską, jako „szokujące”. Liczby pokazują, że Irlandia odnotowała drugą co do wielkości utratę miejsc pracy w Unii Europejskiej w drugim kwartale tego roku.

A Teachta Dála  O’Reilly stwierdziła:

– Dane liczbowe opublikowane przez Komisję są aktem oskarżenia w zakresie wyników rządu w zarządzaniu gospodarką w trakcie pandemii. Irlandia odnotowała drugą co do wielkości utratę miejsc pracy w drugim kwartale tego roku i ustępuje tylko Hiszpanii, która najbardziej ucierpiała podczas epidemii wirusa. Biorąc pod uwagę liczbę utraconych miejsc pracy ponad dwukrotnie wyższą niż średnia europejska, ten rząd zawiódł pod względem najważniejszego środka, czyli ofert pracy i nawet nie bierze pod uwagę osób obecnie pobierających Pandemic Unemployment Payment. Dane opublikowane przez CSO pokazały, że w drugim kwartale stopa bezrobocia wyniosła 23,1%, a stopa bezrobocia młodzieży wzrosła do 16,6%. Łączna liczba otrzymujących zasiłki dla bezrobotnych w sierpniu wyniosła ponad 430 tys. Według wszelkich standardów i obiektywnych porównań europejskich ten rząd, nie radzi sobie z zatrudnieniem i gospodarką. Jego reakcja była chronicznie powolna, jeśli chodzi o wspieranie miejsc pracy i przedsiębiorstw, podczas gdy w zeszłym tygodniu obniżyła wsparcie płacowe, nie zważając na sektory, na które ma to duży wpływ. Niepowodzenie tego rządu i ministra ds. przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia kosztuje Irlandię wiele miejsc pracy.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Pracownicy pubów po
Gigant z Zielonej Wy