Irlandzki premier krytykuje Węgry

Ograniczenia praw osób LGBT na Węgrzech, odbiły się głośnym echem w całej Europie, a Irlandia dołączyła do 16 państw, które podpisały list w obronie osób LGBTQI.

Węgierski parlament uchwalił trzy tygodnie temu ustawę, która zakazuje m.in. korzystania w szkołach z materiałów edukacyjnych, które promują homoseksualizm oraz tzw. płynność płciową. Ustawa zakazuje też osobom homoseksualnym pojawiania się w węgierskich reklamach, które kierowane są do osób niepełnoletnich.

Na takie zmiany w prawie Republiki Węgierskiej zareagowały niektóre kraje członkowskie, a na dzisiejszym szczycie przywódców Unii Europejskiej, podpisano w tej sprawie stosowny dokument, potępiający takie rozwiązania.

Po posiedzeniu wypowiedział się również premier Republiki Irlandii Micheál Martin, który stwierdził, że nowe prawo na Węgrzech, jest sprzeczne z podstawowymi wartościami unijnymi. Jednocześnie szef irlandzkiego gabinetu dodał, iż Unia Europejska, musi w takim przypadku zapewnić wsparcie dla osób LGBTQI na Węgrzech.

Micheál Martin:

– Nadal będziemy omawiać kwestię praw osób LGBTQI na Węgrzech i innych państwach UE oraz decyzję władz węgierskich w tej sprawie. Uważamy, że węgierskie władze łamią fundamentalną wartość UE w zakresie środków, jakie podejmuje w odniesieniu do młodych ludzi i społeczności LGBTQI na Węgrzech. Tak więc dziś wieczorem będziemy bardzo mocno artykułować nasz pogląd na ten temat, ponieważ uważamy, że ma to fundamentalne znaczenie, a UE musi potwierdzić swoje stanowisko w tej sprawie i wspierać społeczność LGBTQI oraz zasady włączenia i różnorodności.

List sprzeciwiający się wprowadzeniu nowego prawa na Węgrzech podpisały m.in. Irlandia, Niemcy, Holandia, Szwecja oraz Francja, a podkreśla się w nim, że nowe przepisy, staną się podstawą do dyskryminacji osób ze względu na orientację seksualną.

Na pojawiające się słowa krytyki przywódców unijnych zareagował też węgierski premier Viktor Orbán, który stwierdził krótko, że jest zdeterminowany, by prawo weszło w życie, a przeszło już wszystkie etapy legislacyjne w sposób demokratyczny.

Bogdan Feręc

Źr: Reuters

Polska-IE: Udostępnij
Anna i Adam Filipscy
Prawo.pl: od 1 lipca
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian