Irlandzki poseł gani Polskę i Węgry. To wstęp do odebrania pieniędzy i wyrzucenia z UE?

Kelleher z zadowoleniem przyjął oczekiwaną deklarację UE, jako strefy wolności LGBTQI.


Europoseł Billy Kelleher przemawiał dzisiaj przed debatą i głosowaniem w Parlamencie Europejskim o zainicjowanej przez Intergrupę LGBTI, której jest członkiem, a ta, jednoznacznie zadeklaruje, że w Unii może obowiązywać zerowa tolerancja dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Billy Kelleher:

– W tym tygodniu Parlament Europejski wyśle ​​silny i wyraźny sygnał sprzeciwiający się dyskryminacji osób LGBTQI, przyjmując rezolucję uznającą Unię Europejską za strefę wolności LGBTQI. Chociaż przepisy unijne już zabraniają dyskryminacji, jest to symboliczna nagana dla władz polskich i węgierskich, które ogłosiły w swoich krajach strefy wolne dla osób LGBTI w celu zastraszania, nękania i piętnowania obywateli LGBTI. Symbolizm ma znaczenie. W pełni oczekuję, że przytłaczająca większość posłów poprze tę deklarację. Powinna dać nadzieję obywatelom LGBQTI w całej Unii, ale szczególnie w niektórych państwach członkowskich, w których rządy krajowe i lokalne próbują podważać ich prawa człowieka. Jasne jest, że nie tylko Cię widzimy i słyszymy, ale stoimy po Twojej stronie. Prawo unijne jest jasne. Państwa członkowskie, które przystępują do UE, zobowiązują się do ich przestrzegania. Jeśli nie mogą i nie chcą, muszą zostać ukarani za pomocą nowych mechanizmów praworządności. Jeżeli nadal będą rażąco naruszać swoje obowiązki wynikające z prawa UE, to ich dostęp do funduszy UE, a ostatecznie ich członkostwo w Unii, musi zostać rozstrzygnięty. Jest kilka kwestii, które zjednoczyłyby wszystkich irlandzkich posłów do PE, ale jestem przekonany, że cała 13 z nas wyśle ​​w tym tygodniu bardzo mocny sygnał, że nasza Unia musi być bezpiecznym miejscem dla wszystkich obywateli.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: MEP Billy Kelleher

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
UNICEF: Na skutek pa
Telefon o bombie w d
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian