Irlandzki LIDL sprzedawać będzie testy antygenowe

Już jutro w całej Irlandii w sieci Lidl, będzie można nabyć szybkie testy antygenowe, poinformował detalista.

Ponieważ w innych krajach, gdzie taka sprzedaż już się rozpoczęła, zainteresowanie testami było bardzo duże, Lidl wprowadził pewne ograniczenia i jednorazowo, będzie można kupić tylko pięć opakowań. W jednej paczce znajduje się natomiast pięć pojedynczych testów, a cena opakowania wyniesie 24,99 €.

Warto podkreślić, że testy antygenowe, są mniej dokładne, niż ich odpowiednik PCR, ale za to, wynik uzyskuje się w maksymalnie 30 minut. Testy, które pojawią się w Lidlu, tak samo, jak badanie PCR, wymaga pobrania wymazu z gardła i tylnej części nosa, by następnie obie próbki poddać badaniu. Wynik pojawia się w formie pasków, które wskazują dodani lub ujemny rezultat testu.

Testy antygenowe uważane są za wiarygodne, ale po uzyskaniu pozytywnego wyniku, zaleca się przeprowadzenie testu PCR, by potwierdzić lub wykluczyć wstępną diagnozę. Cześć testów może dawać również wynik fałszywie dodatni albo fałszywie ujemny, dlatego zalecane jest ponowienie badania.

Wg Lidl Ireland, test, nie może być gwarancją naszego zdrowia lub zakażenia koronawirusem, więc zachęca swoich klientów, by nadal przestrzegali wszelkich wytycznych dotyczących zdrowia publicznego, nawet po wykonaniu testu i otrzymaniu wyniku negatywnego.

Czułość testu, który dostępny będzie w sieci Lidl, wynosi 93,8%, co potwierdziły badania kliniczne wykonane w Belgii, a testy antygenowe, nie mogą być używane, jako potwierdzenie stanu zdrowia podczas podróży międzynarodowych, dodaje szefostwo Lidla.

Bogdan Feręc

Źr: LIDL

Polska-IE: Udostępnij
Roczna analiza zatru
35 proc. nowej powie
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian