Irlandzki eksport ustabilizował się na poziomie 25,48 mld euro w 2020 r. pomimo wyzwań Covid-19 i Brexitu

Eksporterzy przewidują wzrost do 8% do końca 2021 r., gdy światowe rynki ponownie się w pełni otworzą.

Enterprise Ireland zatwierdził finansowanie Covid-19 w wysokości 198 mln euro dla ponad 1600 firm, w tym finansowanie w ramach programu Sustaining Enterprise w wysokości 181 mln euro, chroniące ponad 27 500 miejsc pracy

Enterprise Ireland, jako państwowa agencja odpowiedzialna za pomoc irlandzkim firmom w rozpoczęciu, rozwoju i skalowaniu na rynkach międzynarodowych, odnotowała, że ​​eksport firm, które wspiera, utrzymuje się na stałym poziomie w 2020 r., pomimo ogromnych wyzwań, jakie napotkano w ciągu roku, według Tánaiste i Ministra ds. Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia Leo Varadkara.

Wraz z ponownym otwarciem gospodarek światowych irlandzcy eksporterzy są ogólnie optymistyczni, że wzrost do 8% można osiągnąć do końca 2021 r., a Enterprise Ireland zwiększy swoje wsparcie, aby pomóc firmom sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem, cyfryzacją i internacjonalizacją.

Firmy wspierane przez Enterprise Ireland odnotowały 25,48 mld euro eksportu w 2020 r., co stanowi wzrost o 0,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. 

  • Eksport do strefy euro nadal rósł, zwiększając się o 1,6% do łącznej wartości 5,85 mld euro w 2020 r. Natomiast strefa euro odpowiada obecnie za 23% eksportu, czyli dwukrotnie więcej niż dziesięć lat temu
  • Wielka Brytania pozostaje naszym największym rynkiem eksportowym, w 2020 r. skurczyła się o 3,8%. Wielka Brytania odpowiada obecnie za 29% całkowitego eksportu, w porównaniu z 40% 10 lat temu, ale nadal stanowi 7,51 mld euro obecnie w porównaniu z 5,5 mld euro w tamtym czasie
  • Sprzedaż eksportowa do Ameryki Północnej i regionu Azji i Pacyfiku utrzymała się na dobrym poziomie, spadając w każdym przypadku o zaledwie 1%, do odpowiednio 4,46 mld euro i 2,14 mld euro
  • Głównymi sektorami wzrostu były budownictwo, wzrost o 12% do 2,51 mld euro; sprzedaż detaliczna, wzrost o 6,1% do 989 mln euro; i fintech o 2% do 658 mln euro. Sprzedaż żywności wzrosła o 0,6% do 12,17 mld euro w sprzedaży eksportowej
  • Jednak wpływ pandemii Covid-19 był widoczny na niektórych rynkach, gdzie eksport na Bliski Wschód, do Afryki i na rynek indyjski skurczył się o 7%, do 1,15 mld euro.

Komentując wyniki, Tánaiste i Minister ds. Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia Leo Varadkar powiedział:

– To bardzo dobre wyniki eksportu odnotowane przez klientów Enterprise Ireland. Pomimo zakłócenia pandemii i Brexitu, nastąpił niewielki wzrost eksportu. 2020 rok był rokiem jak żaden inny, a irlandzkie firmy zmieniły kierunek i wprowadziły innowacje, aby zapewnić, że będą mogły kontynuować handel, a w niektórych przypadkach zwiększyć lub zdobyć nowe transakcje. Jednak, podobnie jak nasza krajowa gospodarka, niektóre sektory zostały szczególnie dotknięte pandemią. Na przykład sektory usług hotelarskich, turystycznych i edukacyjnych doświadczyły poważnego spadku w 2020 roku. Polityka rządu od początku pandemii polegała na wspieraniu tych firm, aby utrzymać je i ich personel do czasu poprawy warunków handlowych.

Według dyrektora generalnego Enterprise Ireland Leo Clancy’ego:

– Wyniki eksportu podkreślają siłę naszego sektora eksportowego w 2020 roku i są wielką zasługą naszych doskonałych irlandzkich firm. Enterprise Ireland intensywnie współpracowała z tymi firmami, aby wspierać je w tym trudnym okresie zarówno w Irlandii, jak i na całym świecie. W ubiegłym roku, za pośrednictwem naszych 40 zagranicznych biur, pomogliśmy irlandzkim firmom zdobyć ponad 1400 kontraktów. Udzieliliśmy również wsparcia finansowego Covid-19, w tym zatwierdzenie 181 milionów euro w ramach finansowania zrównoważonego rozwoju dla 671 firm utrzymujących ponad 27 500 miejsc pracy.

Perspektywy na rok 2021

Enterprise Ireland uważa, że perspektywy dla irlandzkich eksporterów są pozytywne i że irlandzcy eksporterzy ankietowani przez agencję spodziewają się wzrostu sprzedaży eksportowej do końca 2021 r., nawet o 8%, w oparciu o gospodarki na całym świecie ożywiające się po Covid-19, otwarcie i zniesienie ograniczeń. Rzeczywisty wynik będzie zależał od rozwoju sytuacji w ciągu roku, zarówno pod względem przebiegu pandemii, jak i warunków rynkowych na świecie.

W pierwszej połowie 2021 r. Enterprise Ireland odnotowała pozytywne oznaki wzrostu:

  • 585 nowych kontraktów, co jest 14 proc. wzrostem w porównaniu do tego samego okresu w 2020 roku
  • 173 nowych klientów za granicą
  • Podwojenie zaangażowania w firmy zamierzające eksportować do strefy euro, ze 108 w pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. do 247 w tym samym okresie w tym roku
  • 2365 wirtualnych spotkań między irlandzkimi eksporterami a międzynarodowymi nabywcami

Agencja poinformowała również, że już fizycznie ponownie otworzyła 27 z 40 swoich zagranicznych biur i planuje fizyczne ponowne otwarcie pozostałych 13 biur międzynarodowych w III i IV kwartale, z zastrzeżeniem ograniczeń Covid-19. Planuje również wznowienie programu misji handlowych na rynku od września do Wielkiej Brytanii, strefy euro, Ameryki Północnej i na Bliski Wschód.

Tánaiste Leo Varadkar powiedział:

– Dzisiejsze wyniki dają nam powód do nadziei na przyszłość. Wśród firm Enterprise Ireland istnieje ogólne oczekiwanie, że wzrost eksportu powróci do poziomu sprzed pandemii w 2021 r. Ta pozytywna opinia dotyczy również ważnego rynku brytyjskiego, na którym pomimo wyzwań logistycznych, z jakimi wiele firm zmierzyło się, firmy planują zwiększyć eksport. Więc sprawy wyglądają dobrze. Nasz sektor eksportowy ma kluczowe znaczenie dla naszego przyszłego sukcesu gospodarczego i strategii tworzenia miejsc pracy. Ten rząd będzie kontynuował współpracę z sektorem, aby zapewnić, że stworzymy wiodące na świecie firmy, gotowe do konkurowania i wygrywania na globalnym rynku.

Leo Clancy dyrektor generalny Enterprise Ireland stwierdził:

– Ponieważ gospodarki wokół globalnego odbicia i otwarcia się, nasi klienci prognozują powrót do wzrostu, a my będziemy je również wspierać poprzez pełne ponowne otwarcie naszej zagranicznej sieci biur, program misji handlowych i wsparcie na rynku. Nie przyjmujemy jednak niczego za pewnik i musimy przyznać, że druga połowa 2021 r. nadal będzie trudna. Nasza ankieta wśród klientów wykazała, że ​​wiele irlandzkich firm jest na bardzo wczesnym etapie swojej drogi do zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, a naszym celem będzie pomoc im w tworzeniu planów zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem funduszu Climate Enterprise Action Fund oraz kontynuacja cyfryzacji poprzez szkolenia i finansowanie, aby zwiększyć ich międzynarodowa konkurencyjność, wzrost eksportu i miejsca pracy.

Department of Enterprise, Trade and Employment

Polska-IE: Udostępnij
Arkady Rzegocki: w n
Decyzja w ostatniej
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian