Irlandzka Rada Imigrantów / The Immigrant Council of Ireland (PL-ENG)

Irlandzka Rada Imigrantów jest organizacją zajmującą się prawami człowieka i niezależnym centrum prawnym. Wspieramy i bronimy praw imigrantów i ich rodzin oraz działamy, jako katalizator debaty publicznej, zmian prawnych i politycznych.

Skupiamy się na udzielaniu praktycznych informacji i porad we wszystkich kwestiach związanych z imigracją, głównie za pośrednictwem naszej infolinii. Infolinia zapewnia bezpłatne i poufne informacje oraz wsparcie w następujących kwestiach:

Prawo imigracyjne;

– pozwolenia na pobyt;

– informacje o wizach roboczych;

– dostęp do obywatelstwa;

Spotkanie rodzinne;

– problemy imigracyjne dzieci;

– wsparcie dla ofiar przemocy domowej na wizach małżeńskich;

– wsparcie prawne dla ofiar handlu ludźmi

Aby uzyskać informacje, jak się z nami skontaktować, przejdź na stronę: https://www.immigrantcouncil.ie/contact.

Ponadto prowadzimy Infolinię ds. Zwalczania Rasizmu, gdzie udzielamy informacji osobom, które doświadczyły lub były świadkami incydentów rasistowskich w Irlandii. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.immigrantcouncil.ie/reportracism.

Jeśli szukasz bezpłatnych porad prawnych w sprawach niezwiązanych z imigracją, skontaktuj się z Free Legal Advice Centres (FLAC). Ta organizacja oferuje bezpłatne poradnie prawne w całej Irlandii. Aby znaleźć adres przychodni w Twojej okolicy, wejdź na stronę: https://www.flac.ie/.

English version:

The Immigrant Council of Ireland is a human rights organisation and Independent Law Centre. We support and advocate for the rights of immigrants and their families and act as a catalyst for public debate, legal and policy change.

We focus on providing practical information and advice on all immigration related issues via our helpline. Our helpline provides free and confidential information and support on the following issues:

  • Immigration law;
  • Residency permissions;
  • Working visa information;
  • Access to citizenship;
  • Family reunification;
  • Children’s immigrantion issues;
  • Support to victims of domestic violence on spousal visas;
  • Legal support to victims of trafficking

For information how to contact us go here https://www.immigrantcouncil.ie/contact

In addition we operate an Anti-racism Helpline where we provide information and appropriate referrals to people who have experienced or witnessed racist incidents in Ireland. For more information go here https://www.immigrantcouncil.ie/reportracism

If you are looking for free legal advice on any non immigration related issues please contact the Free Legal Advice Centres (FLAC). This organization offers free legal clinics across Ireland. To find the address of a clinic in your local area go to the website  https://www.flac.ie/

The Immigrant Council of Ireland

Materiał przesłany przez menedżera ds. integracji Teresę Buczkowską.

Teresa Buczkowska

Teresa Buczkowska jest polską imigrantką mieszkającą w Irlandii od 2005 roku. W 2013 roku dołączyła do Immigrant Council of Ireland, początkowo jako stażystka integracyjna, a w 2015 roku została koordynatorem zespołu ds. integracji. Teresa posiada tytuł magistra etnografii i antropologii społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Teresa jest wykwalifikowanym trenerem w zakresie zarządzania różnorodnością, kompetencji międzykulturowych i walki z rasizmem. W 2019 roku otrzymała stypendium Irlandzkiej Komisji Praw Człowieka i Równości na studia do Professional Diploma in Human Rights and Equality w Institute for Public Administration. Teresa jest publikowana zarówno w Irlandii, jak i na całym świecie, na temat rasizmu, najlepszych praktyk integracyjnych i polityki integracyjnej. W grudniu 2019 r. Teresa została powołana do zarządu Rady Artystycznej.

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian