Irlandzcy pracownicy coraz częściej korzystają z AI

Najnowsze badanie Microsoft Ireland Work Trends Index ujawniło, że już 1/5 pracowników korzysta w pracy z narzędzi oferowanych przez sztuczną inteligencję.

Badanie skontrolowało również, w jaki sposób AI jest wykorzystywana, a ¼ badanych zadeklarowała, że interesuje się tego typu rozwiązaniami. W ankiecie Microsoft Ireland Work Trends Index przedstawiono też trend zmiany pracy, więc widać wzrost w okresie ostatniego roku, a powodem jest brak zaufania dla przywództwa, wyzwania związane z utrzymaniem poziomu życia, równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, co było głównymi czynnikami decydującymi o zmianie pracodawcy.

Pracownicy mówili również, że zwiększono im zakres obowiązków, z których nie są w stanie się wywiązać, a i zbyt dużą czasu spędzają na spotkaniach i wyszukiwaniu potrzebnych im danych.

Prawie połowa respondentów odpowiedziała, że odczuwa wypalenie zawodowe, a połowa z tej grupy dodał, iż pogorszyła się kultura ich miejsca pracy. Te słowa wypowiadali najczęściej pracownicy hybrydowi i zdalni, a i dodawali, że mają znacznie mniej przyjaciół w pracy i czują się bardziej samotni.

Z wyników ogólnych dowiemy się jednak, że ponad ¾ pracowników, jacy brali udział w badaniu, czuje się w miejscu pracy zadowolonych, natomiast 2/3 uważa, iż zachowali równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Zmniejszyła się też istotnie ilość osób, które wcześniej miały problemy z odłączeniem się od obowiązków służbowych.

W badaniu Microsoft udział wzięło prawie 700 osób z Irlandii, a dyrektor generalna Microsoft Ireland Anne Sheehan powiedziała w komentarzu:

– Tegoroczne wyniki pokazały, że wciąż borykamy się z nowymi sposobami pracy i z
trudem nadążamy za tempem pracy. Chociaż pojawiają się pozytywne wiadomości, że pracownicy czują się szczęśliwi w pracy i mają lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, istnieje poczucie rosnącej przepaści między siłą roboczą a kierownikami wyższego szczebla oraz poczucie rozłączenia z kulturą ich organizacji, szczególnie wśród pracowników hybrydowych. W firmie Microsoft wierzymy, że dzięki przyjęciu nowych rozwiązań, takich jak sztuczna inteligencja, organizacje mogą rozwiązać problemy, na które zwracają uwagę pracownicy w Irlandii, i poprawić
doświadczenia kulturowe liderów oraz pracowników we wszystkich sektorach.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Photo by Drew Dizzy Graham on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Virgin Media podnosi
Sinn Féin przedstaw