Irlandzcy policjanci mają „problemy psychiczne”

Najnowsze dane o Gardzie są dosyć niepokojące, a to za sprawą informacji o ilości zwolnień lekarskich, jakie dotyczą te służby.

Nie można raczej powiedzieć, żeby zawód policjanta, należał do najłatwiejszych na świecie, więc i częściej niż w innych mogą tam pojawiać się problemy wywołane długotrwałym stresem lub sytuacjami, z jakimi muszą sobie radzić funkcjonariusze podczas wykonywania obowiązków służbowych. Jednak pandemia koronawirusa, wywołała w szeregach Gardy dodatkowe problemy i policjanci, coraz częściej udają się na zwolnienia chorobowe, ze względu na zdrowie psychiczne.

Dane o ilości zwolnień lekarskich podała sama Garda, a te pokazują, że podczas pandemii, nastąpił znaczny wzrost ilości dni chorobowych, jakie pojawiły się w tej służbie.

W okresie od stycznia do końca września tego roku, w Gardzie, utracono 3435 roboczych, co spowodowane było zwolnieniami lekarskimi, głównie problemami ze zdrowiem psychicznym, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego, było ich o 1072 mniej. Z wyliczeń wynika, że wzrost o 45% stanowi wyraźny wskaźnik problemu, jaki wywołany został przez Covid-19.

Największy wzrost miał miejsce w marcu, kiedy 18 funkcjonariuszy udało się na zwolnienia lekarskie i łącznie, utracono wtedy 473 dni pracy. To z kolei o 90% więcej, niż obserwowane było rok wcześniej, a w marcu 2019 roku, zaledwie 8 policjantów przebywało na zwolnieniach lekarskich i ówcześnie, stracono 248 dni roboczych.

Podobnie było w kwietniu tego roku, gdyż kolejnych 18 policjantów, przesłało do swoich komend zwolnienia lekarskie, a wtedy, utracono 463 dni pracy.

Najczęściej, jako powód zwolnienia lekarskiego ze względu na kondycję psychiczną w Gardzie podawano stres, a następnie obawy o zdrowie swoje i swojej rodziny, na co wpływ miał koronawirus. W dalszej kolejności były to nagłe zdarzenia w pracy oraz wypalenie zawodowe.

Bogdan Feręc

Źr: Garda

Polska-IE: Udostępnij
Irlandzki handel uci
Płatne urlopy dla o
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian