Irlandia zmienia kolor na fioletowy, aby podkreślić rozpowszechnienie przemocy domowej

W piątek 23 kwietnia proponuje się nosić trochę fioletowy, aby okazać solidarność z ofiarami przemocy w rodzinie.

Urzędy państwowe w całym kraju zaświecą się w piątek na fioletowo, aby podkreślić rozpowszechnienie przemocy domowej w Irlandii, powiedziała posłanka Jennifer Carroll MacNeill.

TD Carroll MacNeill stwierdziła:

– Obserwowane tak duże wsparcie naprawdę podnosi na duchu osoby pracujące w ośrodkach zajmujących się przemocą w rodzinie. Wszyscy musimy się wzajemnie wspierać, aby przerwać milczenie w tej podstępnej sprawie, która kryje się za zbyt wieloma drzwiami w domach w całej Irlandii. Jeśli chodzi o spektrum problemów związanych z przemocą seksualną w rodzinie i przemocą na tle płciowym, to patrzymy na zachowanie polegające zarówno na psychologicznej manipulacji osobą, jak i na przemocy fizycznej. Różnice mogą być subtelne, ale wzór może być bardzo szkodliwy. To brak granic, lekceważenie osobowości, które tworzy zalążek poczucia, że ​​jest się uprawnionym do wywierania wpływu na każdą inną osobę. Kluczowym ogniwem między tymi aktami jest poczucie wysiłku wobec innych. Czy mówimy o przemocy seksualnej lub przemocy domowej, przymusowej kontroli, wyobcowaniu rodziców; wszystkie są różnymi stronami tego samego zjawiska, zmniejszania się osobowości i poczucia prawa do kontrolowania lub krzywdzenia kogoś. By przełamać ten wzorzec zachowań, musimy zrozumieć te kwestie z perspektywy społecznej, politycznej oraz sądowniczej. Istnieją fantastyczne organizacje, które wykonują bardzo dobrą pracę w tych obszarach. W tym tygodniu odbyłam dobre rozmowy z nową CEO Safe Ireland, Mary McDermott, CEO Women’s Aid Sarah Benson, z CEO Men’s Aid Kathriną Bentley oraz z przedstawicielami Saoirse Domestic Violence Services w Tallaght i przedstawicielami Alienated Children First. Nie mogę się doczekać dalszej współpracy z nimi, a także z zadowoleniem przyjmuję pracę wielu reprezentatywnych grup działających w Komitecie Sprawiedliwości Oireachtas, którego jestem członkiem. Minister McEntee aktywnie pracuje nad programem reformy prawa rodzinnego, który jest pilnie potrzebny do zbudowania nowego sądu rodzinnego, w którym mamy sędziów, prawników i innych specjalistów, zwłaszcza asesorów z sekcji 47, którzy są specjalnie przeszkoleni w tych obszarach, w tym współczesnych zrozumienia manipulacyjnych wzorców zachowań, które mają wpływ na dzieci i rodziny i które mogą być utrwalane w całym procesie prawa rodzinnego. Wkrótce spodziewamy się obszernego audytu zewnętrznego dotyczącego podziału odpowiedzialności za przemoc domową, seksualną i ze względu na płeć w różnych agencjach rządowych, który jest prowadzony przez Mary Higgins i Ellen O’Malley Dunlop. Ważne jest, aby rząd zareagował w sposób kompleksowy i terminowy na tę kontrolę, która została opracowana z uwzględnieniem opinii usługodawców i organizacji pozarządowych, w tym osób pracujących na pierwszej linii w służbach ds. przemocy domowej.

  • Go Purple to ogólnokrajowa kampania mająca na celu podkreślenie rozpowszechnienia przemocy domowej w Irlandii. Gdy Irlandia została zamknięta, służby zajmujące się przemocą domową musiały poradzić sobie z gwałtownym wzrostem popytu i obawami dalszego wzrostu w miarę otwierania się kraju w nadchodzących miesiącach.
  • Go Purple odbywa się w piątek 23 kwietnia – prosząc ludzi do noszenia purpury, farbować włosy fioletowy, purpurowy wypieku ciast i pokazać swoje poparcie dla każdego, kto doświadcza nadużycie stosunku i oddać do lokalnego serwisu przemocy domowej.
  • Zachęcamy opinię publiczną do zrobienia zdjęcia na fioletowym zdjęciu i oznaczenia usług związanych z przemocą w rodzinie w mediach społecznościowych, aby pokazać swoje wsparcie.
  • W piątek wieczorem na fioletowo zaświecą się również biura w całej Irlandii. 

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian