Irlandia zaostrza środki w związku z ptasią grypą

Departament Rolnictwa poinformował, iż wprowadził dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu powstrzymania zakażeń ptasią grypą.

Od chwili pojawienia się ptasiej grypy w Irlandii, odnotowano tylko kilka ognisk tej choroby wśród ptactwa domowego i hodowlanego, ale Ministerstwo Rolnictwa, ze względu na rosnącą ilość przypadków występujących u dziko żyjących ptaków, zadecydowało, iż konieczne są pewne ograniczenia. Jak podkreśla się w komunikacie, ptasia grypa wykryta została u dzikich ptaków w Cork, Limerick, Mayo i Monaghan na początku listopada, a ilość infekcji, wzrastała w ostatnim okresie.

Wzrosło też znacznie zagrożenie dla ptactwa hodowlanego i drobiu domowego, który wciąż przebywa na wolnym wybiegu. Dlatego, aby uchronić hodowców i przemysł drobiarski w Irlandii, Departament Rolnictwa wprowadził szereg zaleceń i środków, aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia choroby na hodowle. W związku z tym zakazano wypuszczać poza pomieszczenia drób hodowlany, a hodowcom prywatnym, nie zaleca się wypuszczania ptaków na zewnątrz pomieszczeń, w których przebywają na co dzień.

W gospodarstwach hodowlanych obowiązuje nakaz obserwacji ptaków, ale i wprowadzono badania kontrolne stanu zdrowia drobiu. Ptaki, które padły, a utrzymywane były w hodowlach, muszą być poddane badaniom, a w przypadku stwierdzenia u nich ptasiej grypy, hodowla wejdzie w fazę pełnej izolacji.

Irlandzkie Centrum Nadzoru i Ochrony Zdrowia dodaje, że jeden z podtypów, może być groźny również dla człowieka, chociaż w tym sezonie, nie odnotowano w Europie przypadku przeniesienia, ale nie jest to niemożliwe. Zalecono hodowcom i właścicielom ptaków hodowlanych, aby zwracali baczną uwagę na higienę, a i zabezpieczali się przed wejściem do pomieszczeń, gdzie znajdują się ptaki.

Aktualnie najpowszechniejszym podtypem, który występuje u dziko żyjących ptaków, jest H8N8, który znaleziono również w Irlandii, ale też w wielu państwach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Było też kilka przypadków podtypu groźnego dla człowieka, czyli H5N1, ale występował on u pojedynczych osobników.

Objawy zakażenia ptasią grypą obejmują obrzęk głowy, przebarwienia na szyi, zmiany w przełyku, utratę apetytu oraz niewydolność oddechową.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Agriculture

Polska-IE: Udostępnij
Profesor Mirosław M
Gdzie są polskie zi
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian