Irlandia ujednolici system podróżowania? Test po przylocie

W ramach nowego systemu oceny stanu zdrowia pasażerów, Irlandia może wprowadzić już niedługo system kolorów, który wskazywał będzie kraje niskim, średnim i wysokim zagrożeniu epidemiologicznym.

Nowe zasady, opierać będą się na „sygnalizacji świetlnej”, więc kolorach „czerwonym, pomarańczowym, zielonym i szarym”, a kolory jasno wskażą, w którym kraju jest najwięcej przypadków zakażeń koronawirusem, a w którym, jest ich mało lub wcale. Kolory mogą także oznaczać zmianę w zasadach 14-dniowej kwarantanny, bo po powrocie z kraju, z państwa o najniższym współczynniku zapadalności na Covid-19, pasażer może być poproszony o wykonanie testu, co zwolni go z obowiązku izolacji. Na tym nie koniec, bo na drugim końcu skali będą kraje, w których wirus SARS-CoV-2 nadal zbiera swoje żniwo, więc i w takim przypadku pasażer zostanie poproszony, by poddał się badaniu, by wcześniej stwierdzić, czy nie jest zainfekowany, ale nie zwolni go to od dwutygodniowej lub krótszej izolacji.

System byłby aktualizowany co dwa tygodnie, a opierał się na ocenie stanu zagrożeń Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Oceny Zakażeń, co jak zaznacza się w informacji, pomoże w uporządkowaniu zagranicznego ruchu pasażerskiego Irlandii z Europą.

Aktualny wskaźnik zakażeń na wyspie wynosi 31,2 na 100 000 mieszkańców, co oznacza 1.3% pozytywnych testów, co z kolei ustawia Irlandię w kategorii pomarańczowej. W takim przypadku władze zalecają poddaniu się testowi na obecność koronawirusa przed wylotem lub po powrocie.

Unijne zalecenie mówi też:

– Państwa członkowskie mogą wymagać od osób przybywających z obszaru sklasyfikowanego jako czerwony, pomarańczowy lub zielony przedkładania formularzy lokalizacyjnych pasażerów, w szczególności tych przylatujących samolotem, zgodnie z wymogami ochrony danych.

Tym samym oznaczenia kolorami, wskazują kraje, gdzie nie obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, a do przekroczenia granicy i swobodnego poruszania się po danym państwie, wystarcza przeprowadzenie badania na obecność SARS-CoV-2 i jeżeli wynik jest negatywny, jesteśmy w pełni mobilni. Oznacza to też, że pewne ograniczenia w poruszaniu, które mają/mogą mieć zastosowanie w okresie od chwili testu do uzyskania wyniku.

Co należy podkreślić, każdy kraj unijny ma pełną autonomię we wprowadzeniu tego systemu, ale irlandzki rząd rozważa wprowadzenie takiego systemu, więc prawdopodobnie już 14 września, kiedy opublikowana zostanie krajowa strategia walki z koronawirusem, dowiemy się, czy do swobodnego latania w ramach UE, wystarczy mieszkańcom Irlandii test, czy może będzie odwrotnie.

Z wymogu kwarantanny mogą być zwolnieni również podróżni pełniących istotną funkcję, pracownicy wykonujący zawody krytyczne, pracownicy przygraniczni i delegowani, studenci lub dziennikarze wykonujący swoje obowiązki.

Jak będzie? Zobaczymy, bo zastanawia się nad takim rozwiązaniem rząd, Krajowy Zespół ds. Zdrowia Publicznego i HSE.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
Caspian Hope – Wri
Śmiercionośny grud
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian