Irlandia tworzy państwo policyjne

Minister Hildegarde Naughton zapowiedziała, że w najbliższym czasie, doczekamy się nowelizacji prawa w zakresie „szpiegowania”, a to oznacza, iż znacznie więcej organów państwowych, otrzyma prawo do np. podsłuchiwania rozmów prywatnych.

Minister stanu w Departamencie Transportu stwierdziła, że obecnie, działania nadzorcze w najostrzejszej i najgłębszej formie, prowadzić może wyłącznie An Garda Síochána i wojsko, ale to wkrótce się zmieni i nowe uprawnienia otrzymają także inne instytucje. Wg Pani minister prawo do prowadzenia podsłuchów potrzebne jest przede wszystkim w zakresie śledztw antykorupcyjnych, przestępstw tzw. białych kołnierzyków, ale i wszędzie tam, gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo kraju, a wiąże się to także z bezpieczeństwem gospodarczym.

Środek, jaki wkrótce pojawić się ma w użyciu, służyć będzie do zwalczania wszelkich nadużyć finansowych oraz prawnych, a kiedy rząd przyjmie zmienioną formę ustawy, trafi ona pod obrady posłów i senatorów. To Oireachtas podejmie ostateczną decyzję w sprawie zmiany ustawy i nadania nowych uprawnień organom państwowym, a żeby prawo weszło w życie, zgodzić się musi na takie zmiany również prezydent Michael D. Higgins. Tu należy zaznaczyć, że prezydent, wcale nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania, chociaż nie postawił jeszcze swojego stanowczego weta w tej kwestii.

Aktualne przepisy mówią, że oprócz wywiadu wojskowego, podsłuchy stosować może Garda i Revenue, o ile zachodzą uzasadnione podejrzenia, iż osoba lub osoby, czy firmy i instytucje, mogą popełnić przestępstwo przeciwko mieniu i bezpieczeństwu państwa. Urządzenia podsłuchowe mogą być instalowane przez te służby w nieruchomościach i pojazdach, ale i podsłuchiwane mogą być wszelkie rozmowy telefoniczne na liniach stacjonarnych oraz komórkowych, a urządzenia do namierzania rozmów, organa do tego uprawnione, mogą montować też w prywatnych firmach. Wojsko, Garda i Revenue, może przechwytywać również SMS-y i e-maile.

Żeby cała operacja była legalna i służyła, jako materiał dowodowy, wszystkie służby muszą otrzymać sądowe pozwolenie na założenie podsłuchu, a sędzia podejmuje taką decyzję, na podstawie zebranych materiałów dowodowych.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
Długi czerwcowy wee
Lokalna blokada dla
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian