Irlandia rozważa skrócenie tygodnia pracy

Minister ochrony socjalnej Heather Humphreys powiedziała, że jej Departament, przyjrzy się i rozważy możliwości wprowadzenia pracy krótkoterminowej i skrócenia tygodnia pracy.

Obecnie irlandzki rząd przygląda się rozwiązaniom, które zaproponował gabinet w Niemczech, co pozwoli na przywrócenie dużej części osób bezrobotnych do pracy. Propozycje podane zostały obecnie ocenie wykonalności, a mogłyby wejść w życie już od przyszłego roku i będą formą wsparcia dla pracodawców, których firmy zagrożone są zamknięciem lub planują zwolnienia pracowników.

Z słów szefowej Departamentu Ochrony Socjalnej wynika, że firmy, zamiast zwalniać pracowników, mogłyby zmniejszyć im ilość dni zatrudnienia, do dwóch lub trzech, co pozwoli na podniesienie rentowności przedsiębiorstw.

W ramach tego planu Departament planuje też, rozwinąć program szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji, a nawet zmiany zawodu, a dziać się to będzie w dni, kiedy pracownik nie świadczy usługi pracy na rzecz swojego pracodawcy. Irlandzki rząd przygląda się teraz uważnie programowi, jaki w latach 2008 – 2009 wprowadziła Angela Merkel, a pomógł ówcześnie Niemcom, w przezwyciężeniu kryzysu, jaki szalał w Europie i na świecie.

W tym zakresie minister Heather Humphreys oświadczyła jednocześnie, że będzie to system subsydiowania wynagrodzeń, więc pracownicy, którym skrócone zostaną godziny pracy, skorzystają z rządowych dopłat i wsparcia rządu. Departament Ochrony Socjalnej ściśle współpracuje już z Ministerstwem Finansów, a opracowywany jest program zastąpienia obecnie działających form wsparcia pandemicznego, czyli PUP i TWSS.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij
Premier przyciśnię
Systemy wsparcia pan
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian