Irlandia powinna wzmocnić swoje Siły Obronne

Komisja ds. Przyszłości Sił Obronnych Irlandii uznała, że kraj potrzebuje wzmocnienia swojego potencjału militarnego, przede wszystkim do zwiększenia potencjału możliwości ochrony przestrzeni powietrznej i granic.

Komisja rekomenduje, aby w najbliższym czasie, zwiększyć zdolność irlandzkiej armii poprzez zakup nowych samolotów myśliwskich oraz helikopterów bojowych, by weszły w skład Sił Powietrznych i odpowiadały szeregowi zagrożeń, jakie pojawiały się w ostatnim okresie. To nie wszystko, co proponuje w zakresie zakupów dla irlandzkich Sił Obronnych Komisja, bo mówi się też o okrętach do rozminowania obszarów morskich, ale i zakup nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej.

Zalecenia pojawią się w oficjalnym dokumencie już dzisiaj, a raport pokaże prawie 70 zaleceń, które zwiększą ochronę Republiki Irlandii.

Komisja ds. Przyszłości Sił Obronnych Irlandii wskaże też trzy możliwe opcje do zwiększenia potencjału obronnego kraju, a programy mają być rozwijanie stale, więc rozłożone będą na dziesięciolecia. Raport, jaki zostanie opublikowany, zawiera też słowa krytyki i wskazuje, w jakim zakresie irlandzkie wojsko jest zaniedbane, gdzie zaistniała potrzeba wprowadzenia głębokich zmian, a jednocześnie, jaki jest poziom niedofinansowania. W dokumencie znajdzie się też akapit o braku spójnych działań politycznych i nakreślonego dla wojska kierunku politycznego, więc wskaże się też na problemy i w tym zakresie.

Opracowanie zawiera wskazanie, iż wydatki na obronność Irlandii, nie odpowiadają założeniom politycznym państwa, bo istnieje szeroka rozbieżność pomiędzy prowadzoną przez rząd polityką a wdrążeniem jej w życie.

Raport zwraca też uwagę na niską ilość żołnierzy w irlandzkim wojsku, a także podkreśla się w nim problemy w zarządzaniu Siłami Obronnymi Irlandii.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: