„Irlandia potrzebuje odporności gospodarczej”

W swoim pierwszym przemówieniu nowy szef Banku Centralnego Irlandii Gabriel Makhlouf powiedział, że każda forma brexitu, będzie szkodzić Irlandii.

Brexit wg Makhloufa to ogromna zmiana dla tutejszego rynku, gospodarki i społeczeństwa, a cały kraj będzie musiał poddać się transformacji. Problemem kraju jest mała otwarta gospodarka, a ta praktycznie w żaden sposób, nie jest uodporniona na zagrożenia zewnętrzne, w tym na Brexit, powiedział na Waterford Institute of Technology nowy gubernator Central Bank of Ireland.  

Gabriel Makhlouf:

– Nasza praca nad Brexitem rozciąga się na wszystkie nasze sektory i opublikowaliśmy obszerną analizę ryzyka oraz porady dotyczące ryzyka, oraz kroki niezbędne do złagodzenia skutków. Zapewnienie, że ludzie, gospodarstwa domowe, firmy i kraj dostosowują się, dostosują i zarządzają tymi zmianami, jest procesem ciągłym. Brexit nieuchronnie spowoduje zakłócenia – nawet przy wyjściu z umową, która ze swej natury, tylko rozłoży problemy w czasie. Nie możemy jednak zapominać o nieuniknionych długoterminowych kosztach. Każda forma Brexitu będzie szkodliwa dla Irlandii. Nasza praca będzie kontynuowana w nadchodzących tygodniach, miesiącach, a nawet latach, gdy wszyscy przejdziemy do nowych ustaleń, bez względu na to, jakie mogą być. Faktem jest, że proces ten jeszcze się nie zakończył – samo zawarcie umowy o wystąpieniu nie jest końcem drogi, ale jedynie końcem początku.

Makhlouf mówił też, że Bank Centralny Irlandii przygotowuje się na różne scenariusze, ale wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z umową, będzie dopiero początkiem długotrwałego procesu zmian, jakie będą zachodzić w Irlandii.

Najgorsze nadejdzie jednak, snuł wizje przyszłości bez umowy Makhlouf, kiedy Wielka Brytania opuści unijny blok w sposób twardy, ponieważ wtedy, trwała utrata wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych może spowodować 90-procentowy wzrost zadłużenia w stosunku do dochodu narodowego i tak będzie się dziać do połowy następnej dekady.

W związku z tym bardzo ważne jest dla Irlandii już teraz, aby obniżyła poziom długu publicznego, a to pozwoli powstrzymać nieco negatywny wpływ brexitu na gospodarkę Irlandii. Jednocześnie wzmocni się odporność gospodarcza kraju, więc wyzwania, jakie staną przed Zieloną Wyspą w najbliższych latach, mogą stać się łatwiejsze do opanowania.

Niestety każda forma brexitu będzie miała wpływ na osoby fizyczne, gospodarstwa domowe, firmy, instytucje i władze, a te będą musiały porodzić sobie z nową rzeczywistością, powiedział na zakończenie wystąpienia Gabriel Makhlouf.

Bogdan Feręc

Źr: NewsTalk

Podziel się:

EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn