Irlandia pomija imigrantów. Widzi to Irlandzka Rada Imigrantów

Zgodnie z zapowiedzią zapytaliśmy przedstawicielkę Immigrant Council of Ireland, czy Rada, zauważa zmianę języka, jakiego wobec napływowych mieszkańców Irlandii, używają koła polityczne na wyspie?

Teresa Buczkowska z Irlandzkiej Rady Imigrantów stwierdziła, że tak się dzieje, a i potwierdziła obserwacje polskojęzycznych dziennikarzy pracujących w Irlandii, iż ma to miejsce już od kilku lat. Nasza rodaczka dodaje, iż przyczyn należy upatrywać  w kilku źródłach, ale jedną z nich, jest z całą pewnością niska aktywność społeczno-polityczna środowisk imigranckich.

Teresa Buczkowska:

– Polacy są jedną z największych grup imigracyjnych przyjmujących obywatelstwo irlandzkie, patrząc na statystyki, te osoby też nie głosują.

Buczkowska wskazuje także na koniunkturalizm niektórych irlandzkich polityków, którzy na ogólnoświatowej fali negacji imigrantów, próbują zbić kapitał polityczny.

Teresa Buczkowska przypomniała jednocześnie, że powinniśmy, jako imigranci, Polonia, która jest największą grupą obcojęzycznych mieszańców tego kraju, domagać się od polityków poszanowania naszych praw. Jak dodała przedstawicielka Irlandzkiej Rady Imigrantów, jako podatnicy, jesteśmy poniekąd pracodawcami polityków, więc w domyśle, możemy również wymagać.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy, jaką z Teresą Buczkowską w programie „Studio Dublin”, przeprowadził redaktor Tomasz Wybranowski:

Bogdan Feręc

Polska-IE/Studio Dublin/Radio Wnet

Polska-IE: Udostępnij
Studio Dublin – 27
Premier informuje o
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian