Irlandia Północna – wycofanie amalgamatu niewykonalne?

Zdaniem północnoirlandzkiego oddziału Brytyjskiego Towarzystwa Stomatologicznego wycofanie amalgamatu dentystycznego z gabinetów jest póki co niewykonalne. Z założeń przedstawionych w oświadczeniu Towarzystwa wynika, że w praktykach stomatologicznych będzie on stosowany przynajmniej do 2030 roku.

W niektórych państwach użycie amalgamatu stomatologicznego jest niezalecane, w innych zabronione (pionierem w tej kwestii jest Norwegia, w której został on zakazany już w 2008 roku). W innych krajach, np. w Stanach Zjednoczonych, jego użycie jest nadal powszechne (w 2020 roku Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne potwierdziło swoje stanowisko, że amalgamat dentystyczny jest „trwałym, bezpiecznym i skutecznym materiałem dentystycznym”).

Amalgamat stopniowo znika z praktyk dentystycznych

Choć amalgamat jest od dawna (od lat 30. XIX wieku) stosowany jako materiał do odbudowy ubytków w tkankach zęba, jego użycie w ostatnich dekadach wzbudza wiele kontrowersji. Zdaniem zarówno amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), jak i odpowiednich służb Unii Europejskiej, może mieć on szkodliwy wpływ na zdrowie pacjentów (szczególnie kobiet w ciąży i dzieci), jak również środowisko naturalne.

Jeszcze przed brexitem Komisja Europejska zwróciła się do Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z sugestią, aby do 2030 roku całkowicie wycofać amalgamat z praktyk dentystycznych. We wniosku argumentowano, że będzie to możliwe pod względem technicznym, jak również uzasadnione ekonomicznie.

Czy Wielka Brytania poza Unią Europejską zrezygnuje z amalgamatu?

Od czasu przedłożenia raportu Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, ale zdaniem BDA Northern Ireland wycofywanie amalgamatu z północnoirlandzkich praktyk dentystycznych zostanie utrzymane, choć proces ten może być nieco wolniejszy niż wynikałoby to z dyrektyw Komisji Europejskiej obowiązujących państwa członkowskie UE. Jednocześnie północnoirlandzkie BDA podaje, że rezygnacja z amalgamatu może doprowadzić do „zaostrzenia nierówności zdrowotnych”, a także „zdestabilizować systemy ochrony zdrowia, które już teraz są nadmiernie obciążone”. – Lekarze dentyści muszą nadal dysponować pełną gamą materiałów do odbudowy, a nie ma obecnie zamiennika amalgamatu pod względem trwałości, opłacalności oraz łatwości użycia – napisano w oświadczeniu Towarzystwa.

– COVID-19 radykalnie zmienił sytuację na rynku stomatologicznym. Oznacza to, że możliwość realizacji przyjętych przed pandemią założeń musi zostać poddana ponownej ocenie z uwzględnieniem nowego kontekstu, w jakim obecnie się znajdujemy  – podano w dokumencie BDA Northern Ireland.

Źródło: www.dentonet.pl

Artykuł nadesłała Klinika Stomatologiczna NovoDent-Med>>>

Polska-IE: Udostępnij
Warsaw bourse a free
Urodziny prezydenta
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian