Irlandia otrzyma z UE dodatkowo ponad 1,1 mld €

Minister wydatków i reform Michael McGrath z zadowoleniem poinformował o przyjęciu przez ambasadorów państw członkowskich UE regulacji prawnych w sprawie fundusze spójności, które stanowią prawie jedną trzecią siedmioletniego budżetu UE. Potwierdziło to porozumienie polityczne osiągnięte z Parlamentem Europejskim i wiąże się do z ogromnymi kwotami, które trafią do wszystkich państw członkowskich, w tym do Irlandii.

Komisja wskazała, że ​​Irlandia otrzyma łącznie 1,139 mln EUR z funduszy polityki spójności na okres 2021–2027, w tym:

  • 351 mln euro na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR);
  • 451 mln euro na Europejski Fundusz Społeczny + (EFS +);
  • 260 mln euro na europejską współpracę terytorialną (w tym PEACE PLUS); i
  • 77 mln euro w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Ponadto Irlandia otrzyma 83 mln euro na trwające programy w 2021 r. w ramach REACT-EU (dodatkowe fundusze na pomoc w odbudowie Irlandii), które zostaną uzupełnione o dalszą alokację w 2022 r. W związku z tym wartość programów wspieranych z tych przydziałów wynosi prawie 3,5 mld euro.

Jest to dodatkowe i odrębne od niedawno ogłoszonego finansowania unijnego w wysokości 853 mln euro, uzgodnionego w ramach Funduszu Odbudowy i Odporności.

Komentując sprawę, minister McGrath powiedział:

– To porozumienie w sprawie dalszych inwestycji UE w irlandzką gospodarkę pojawia się w krytycznym momencie, ponieważ planujemy naszą odbudowę po wpływie Covid 19. Fundusze UE zostaną wydane na takie obszary, jak wspieranie MŚP, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej, inwestując w badania i rozwój oraz nowe technologie, aby zapewnić Irlandii dobrą pozycję do wykorzystania możliwości wynikających z zielonej i cyfrowej Europy. Programy operacyjne, które planują sposób wydatkowania środków, są już w trakcie opracowywania. Ten proces planowania obejmuje trzy zgromadzenia regionalne wraz z IBEC, ICTU wraz z sektorem społecznym, a także z wolontariackim. Powstanie specjalny program UE wspierający sprawiedliwą transformację na obszarach najbardziej dotkniętych zaprzestaniem wydobycia torfu.

Minister McGrath wyraził również uznanie dla zwiększonego wkładu UE w PEACE PLUS, zauważając, że podkreśla on zaangażowanie Komisji i innych państw członkowskich na rzecz pokoju i dobrobytu gospodarczego w Irlandii Północnej i w hrabstwach przygranicznych. Oczekuje się, że wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie Programu Operacyjnego PEACE PLUS. Minister wyraził zadowolenie dla bliskiej współpracy urzędników Komisji, urzędników irlandzkich i innych urzędników ze wszystkich państw członkowskich pracujących w stałym przedstawicielstwie w Brukseli w celu osiągnięcia porozumienia, pomimo wyzwań związanych z COVID 19.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Rząd odpowiedzialny
Ustawa o e-hulajnoga
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian