Irlandia nie powinna oszczędzać. Trzeba inwestować

Zaskakujący komunikat wydała Irlandzka Rada Doradcza ds. Finansów (IFAC), która jest ciałem doradczym rządu, a jej radami i przemyśleniami, kieruje się rząd.

Do tej pory Rada Doradcza ds. Finansów instruując rząd, jak powinien postępować z wydatkami, twierdziła, iż powinno się kierować w stronę oszczędzania, ograniczenia nadmiernych wydatków, a i działać w sposób pozwalający równoważyć budżet krajowy.

Ostatni komunikat jest inny od poprzednich i IFAC odszedł od swoich dawniejszych opinii, więc rekomenduje śmiałe decyzje finansowe i odejście z kierunku oszczędności.

To diametralna zmiana stanowiska Rady, ale bardzo ważna, bo nadawać będzie ton przyszłym działaniom fiskalnym irlandzkiemu gabinetowi, który wg opinii członków IFAC, musi pracować w taki sposób, by wspomagać ekonomię wyspy.

W opinii czytamy:

– W najbliższych latach rząd będzie musiał wydać miliardy euro na wsparcie dla gospodarki, ale nie ma potrzeby powrotu do czasów oszczędności.

W dalszej części opracowania znalazło się zdanie, iż nawet w przypadku dużego obciążenia wydatków publicznych, nie należy wprowadzać „istotnych lub poważnych oszczędności”, bo nie jest to uzasadnione dla ogólnego interesu kraju. W tej kwestii, czyli wspieraniu inwestycji chodzi o to, aby w najbliższych kilku latach, stymulować intensywnie gospodarkę, która dotknięta została popandemicznym kryzysem oraz napotka nieprzewidziane jeszcze trudności w roku przyszłym, które związane będą z opuszczeniem przez Brytyjczyków unii celnej.

W dokumencie znalazło się jeszcze jedno ważne stwierdzenie, które pokazuje, w jaki sposób państwo powinno działać na rzecz ożywienia, a mówi się:

-…, aby ożywić gospodarkę, potrzebny będzie znaczny bodziec fiskalny.

To z kolei sugeruje rządowi, że powinien inwestować, inwestować i inwestować, głównie w gałęzie, które są motorem napędowym ekonomii Irlandii, bo to będzie miało przełożenie na inne sektory.

Bogdan Feręc

Źr: IFAC

Polska-IE: Udostępnij...
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish