Irlandia nie może odcinać się od Europy

„Certyfikat Covid-19” należy wdrożyć szybko”. 

Irlandia musi być gotowa do wdrożenia unijnego „Certyfikatu Covid-19” w zakresie podróży transgranicznych w UE, aby nie zostać w tyle za resztą Europy, gdy w nadchodzących miesiącach ponownie otworzą się bezpieczne podróże międzynarodowe – powiedziała senator Fine Gael.

Przemawiając po przytłaczającej akceptacji proponowanego certyfikatu podróży przez posłów, senator Regina Doherty powiedziała:

– To tymczasowe świadectwo podróży stanowi koło ratunkowe dla naszej walczącej z problemami branży lotniczej i daje nadzieję 150 000 osób zatrudnionych bezpośrednio w tej branży. Ponieważ UE idzie pełną parą, wszystkie odpowiednie organy, zwłaszcza Departamenty Zdrowia, Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych i Transportu, muszą natychmiast zapewnić, że będą gotowe do wdrożenia zarówno systemów papierowych, jak i cyfrowych, gdy tylko zostaną opracowane i zainicjowany przez Unię Europejską. Parlament Europejski zaproponował zmianę nazwy z „Digital Green Cert” na „Covid-19 Certificate”, która jest uważana za dokładniejszą, ponieważ certyfikat będzie dostępny zarówno w formacie cyfrowym, jak i papierowym, co oznacza, że ​​domyślnie nie jest cyfrowy. Wszyscy obywatele Unii Europejskiej będą mogli ubiegać się o bezpłatny certyfikat w formie cyfrowej lub fizycznej po wdrożeniu rozporządzenia. Branża lotnicza potrzebuje pilnej aktualizacji stanu prac nad naszym procesem wdrożeniowym i infrastrukturą IT. Wciąż dużo pozostaje do zrobienia na poziomie europejskim, aby sfinalizować logistykę tego, jak to będzie działać i potrzebne jest dalsze zaangażowanie z państwami członkowskimi, ale gdy tylko zostanie to ukończone, oczekuje się, że system będzie gotowy do pracy już w czerwcu. Silne poparcie w Parlamencie Europejskim pokazuje, że 27 państw członkowskich w pełni to popiera. Jako jeden z zaledwie trzech członków UE bez granicy lądowej, konieczne jest, abyśmy rozpoczęli teraz dodatkowe przygotowania, aby zapewnić, że nasze lotniska i porty będą gotowe do ponownego otwarcia działalności tego lata. Jest to niezwykle pozytywny środek i chociaż dezinformacja na ten temat jest powszechna, pozostaje faktem, że jest to tymczasowy proces mający na celu przywrócenie obywatelom UE prawa do bezpiecznego przemieszczania się, jeśli chodzi o podróże międzynarodowe. Plan Restartu Lotnictwa 2021, opracowany przez liderów branży na Ogólnopolskim Forum Rozwoju Lotnictwa Cywilnego i opublikowany w tym miesiącu, zawiera mapę drogową dla bezpiecznego powrotu do międzynarodowych podróży w tym kraju. Rząd musi teraz zapewnić, że nie będzie żadnych opóźnień, jeśli chodzi o system ogólnounijny, nie możemy odciąć się od naszych najważniejszych partnerów międzynarodowych.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
Minimalne ceny jedno
Rząd musi zrobić w
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian