Irlandia może stracić 700 mln € z niezapłaconego podatku dochodowego

Irlandzki Urząd Skarbowy szacuje, że w najbliższych latach, może doczekać się strat, w związku z niezapłaconym podatkiem dochodowym, a co ciekawe, gotowy jest na taką sytuację, mówią urzędnicy Revenue.

Niedobory powstawać będą głównie w zakresie spłat odroczonych płatności z tego tytułu, a powstałych w ostatnich latach, co wywołane zostało pandemią i blokadą gospodarki. Aktualnie, opóźnione płatności w podatkach dochodowych od firm, przenosi się do tzw. strat kumulowanych i widnieją one, jako dług do spłacenia. To z kolei prowadzi do kolejnej opinii, bo Revenue uznało, iż może nie udać się, odzyskać 25% z obecnych zobowiązań podatkowych, gdyż ok. ¼ działających teraz firm, może zniknąć z irlandzkiego rynku, czyli zbankrutować. Taka sytuacji będzie miała wpływ na ściąganie zaległości płatniczych, które wynoszą teraz 2,8 mld €, więc nie uda się odzyskać kwoty 700 mln €, która powinna zasilić państwową kasę. Duża część tych środków przekazana została w ramach pomocy dla firm w okresie pandemii, bo była obniżeniem lub zawieszeniem płatności podatkowych, a urzędnicy skarbowi spodziewali się wcześniej, iż uda się odzyskać te pieniądze, kiedy gospodarka ponownie będzie uruchamiana. Przyszło jednak rozczarowanie i spora grupa przedstawicieli biznesu, wciąż nie może odzyskać sprawności po pandemii, co przekłada się bezpośrednio na wpływy podatkowe do Skarbu Państwa.

Podobne informacje płyną z Departamentu Finansów, który poczynił swoje obliczenia, a nawiasem mówiąc, zgodne są z oceną sytuacji, jaką przedstawia Revenue. Rzecznik resortu finansów powiedział:

– Przyjęliśmy ostrożne założenie, że 25 procent zadłużenia podatkowego, nigdy nie zostanie spłacona, tj. 25 procent firm, które skorzystały z programu, nigdy nie będzie w stanie spłacić pożyczek lub w inny sposób nie zapłaci wymaganych podatków. Postrzegamy to, jako konserwatywne założenie, ale lepiej zachować ostrożność w tej sprawie.

Departament Finansów spodziewa się również, że taka sytuacja, więc brak spłat zadłużenia w podatku dochodowym i innych płatnościach, jakie gabinet planował odzyskać, dotyczyć będzie 23 000 firm, które utracą płynność finansową lub znikną na stałe z rynku. Rząd, aby uchronić się przed taką sytuacją, więc nieprzewidzianym wzrostem utraty płatności podatkowych, wpisał swoją ocenę do ustawy budżetowej, więc ewentualne straty, zaliczone zostały już, jako pozycja w ustawie budżetowej i nie będą w późniejszym okresie, wpływać na wzrost dziury budżetowej. Ocena sytuacji i straty wywołane niższą ściągalnością opodatkowania podatku dochodowego oraz innych podatków związanych z płatnościami pomocowymi w ramach pomocy pandemicznej, dotyczyć mają lat 2020/2021.

Irlandzki Urząd Skarbowy dodaje, iż na bieżąco aktualizuje sytuację, ponieważ część zadłużonych lub kredytowanych przez państwo płatników, zgłasza możliwość spłaty skumulowanej kwoty zadłużenia, jednak widzi taką szansę, ale dopiero w roku przyszłym. W tej sprawie Revenue w porozumieniu z Departamentem Finansów, ma być elastyczne, więc nie będzie stosować nadmiernych środków nacisku na zadłużonych płatników podatku dochodowego i beneficjentów programów specjalnych.

Bogdan Feręc

Źr: Revenue / Dept. of Finance

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Polish prime ministe
To oni najczęściej

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>