Irlandia może stać się największym producentem marihuany w tej części świata

Związki rolnicze zwróciły się do rządu, aby rozpoczął intensywne prace nad zmianą przepisów i zmodernizował je w taki sposób, żeby możliwe stało się uruchomienie przemysłowych plantacji marihuany leczniczej.

Jak przekonują Departament Zdrowia i Ministerstwo Rolnictwa członkowie Irish Farmers Association, jeżeli gabinet zmieni przepisy, to Irlandia, ze względu na swoje warunki klimatyczne, ale też areał odpowiednich gleb, może stać się największym producentem marihuany, a ustępować będzie tylko Stanom Zjednoczonym i Kandzie.

Co istotne, irlandzka przemysłowa produkcja marihuany, może stać się impulsem do rozwoju całego sektora rolnego, a część rolników, zmieniając profil produkcji, przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego.

Jak podkreśla IFA, po rozpoczęciu masowej produkcji marihuany leczniczej, na wyspie mogłyby powstać zakłady przetwórcze, które przerabiać będą konopie, pozyskiwać z niej oleje, potrzebne do produkcji leków. To dodatkowy czynnik, który wspierać będzie gospodarkę, gdyż tworzyć nowe miejsca pracy. IFA spodziewa się, że po zmianie przepisów i uruchomieniu planacji w ciągu zaledwie jednego roku, ilość miejsc pracy w samym sektorze rolnym, mogłaby zwiększyć się o kilkaset stałych etatów, a dołączając do tego zakłady przetwarzające konopie, ilość miejsc pracy w całej Irlandii zwiększy się o kilka tysięcy.

Irish Farmers Association zaproponowała rządowi spotkanie w tej sprawie, a omawiane mają być na nim możliwości zmiany prawa oraz korzyści płynące z uruchomienia produkcji marihuany leczniczej na skalę przemysłową.

Bogdan Feręc

Źr: IFA

Polska-IE: Udostępnij
Odwoływane są boż
Jednoznaczne stanowi
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian