Irlandia broni się jeszcze

Irlandia obawia się utraty części wpływów i wciąż broni się przed naciskami płynącymi z Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OCDC), ale na placu boju, pozostaje osamotniona.

Gdy minister finansów Republiki Irlandii Paschal Donohoe powiedział, że nie leży w interesie jego kraju podniesienie podatku od osób prawnych, w Unii Europejskiej słychać było szmer niezadowolenia. Następnie w podobnych słowach minister Donohoe zwrócił się do OCDC, a organizacja ta, również naciskała na Zieloną Wyspę, by dostosowała się do propozycji i podniosła podatek korporacyjny.

Obecnie Irlandii, będzie jeszcze trudniej walczyć o zapisy, jakie znalazły się w umowie z Unią Europejską, a w tych widnieje klauzula, w której Hibernii przyznano specjalny status w kwestii corporate tax. Kiedy uznano, iż Zielona Wyspa, działa w odmiennych od kontynentalnych warunkach, wydano zgodę, by podnieść konkurencyjność Irlandii wobec jej unijnych partnerów, co zamknęło się wydaniem pozwolenia na podatek od osób prawnych, w wysokości 12,5%.

To od wielu lat było powodem do utyskiwań, przede wszystkim przez kraje europejskie, iż w UE, nie powinno stosować się tak dużych różnic podatkowych, więc Irlandii, należy odebrać prawo do stosowania niższego podatku korporacyjnego. Decyzja ta została właśnie usankcjonowana, bo grupa G-7 zgodziła się na podniesienie stawki podatku od osób prawnych do 15%.

W G-7 znajdują się Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania, USA i UE, które uważają, że taka wysokość opodatkowania, powinna obowiązywać w całej Unii Europejskiej i wymienionych państwach.

Podczas spotkania w Londynie, minister Paschal Donohoe argumentował, iż poprzez podniesienie corporate tax, Irlandia stracić może 2 mld € ze wpływów podatkowych, a budżet kraju, mocno to odczuje. Rozmawiając z amerykańską sekretarz skarbu Janet Yellen, Donhoe dodał, iż istnieje uzasadnienie do utrzymania konkurencji podatkowej w tym zakresie, głównie w przypadku mniejszych gospodarek, więc również irlandzkiej.

Minister Paschal Donohoe zobowiązał się jednocześnie, iż będzie walczył na forum międzynarodowym do utrzymania podatku korporacyjnego w Irlandii na poziomie 12,5%, co wspierać będzie wyspę podczas wychodzenia z kryzysu. Donohoe nie zasugerował, czy w przyszłości, Irlandia mogłaby zgodzić się na zmiany w wysokości opodatkowania korporacyjnego, chociaż jest wielce prawdopodobne, że będzie musiała iść na pewne ustępstwa.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
Puste słowa, czy po
Garda sprawdzi zamyk
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian