Irlandia będzie oskarżać Rosję za wywołanie wojny

Jak zapowiedział minister spraw zagranicznych Republiki Irlandii Simon Coveney, Irlandia zamierza wykorzystać swoją sześciomiesięczną prezydencję w Komitecie Rady Ministrów, aby zbudować szeroką koalicję i rozliczyć Rosję za agresję na Ukrainę.

Irlandia chce również uzgodnić wszelkie kolejne kroki, jakie prowadzić będą do pociągnięcia Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności karnej, a chce, aby cała Rada mówiła w tej sprawie jednym głosem. Wg ministra Coveneya, Rosję należy rozliczyć za zbrodnie wojenne popełniane na Ukrainie.

Sprawa może rozpocząć swój bieg już dzisiaj, bo właśnie 20 maja 2022 roku Irlandia przejmie na sześć miesięcy przewodnictwo Komitetu Rady Ministrów w Turynie we Włoszech, ale należy zaznaczyć, iż jest to organ odrębny od Unii Europejskiej. Sprawa wydaje się też raczej prosta, bo w Komitecie nie zasiada już przedstawiciel Federacji Rosyjskiej, a został on wydalony z tego organu za wywołanie przez jego kraj wojny na Ukrainie.

Rada jest siedzibą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zajmuje się naruszeniami praw człowieka, a także kwestiami ochrony społeczeństw.

Przed wylotem do Turynu minister Coveney powiedział, że będzie budował w Radzie poparcie dla wniosku irlandzkiej prezydencji, a jednocześnie chce doprowadzić, aby sprawą zajął się oficjalnie Międzynarodowy Trybunał Karny, który ma prawo zajmować się spawami o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Jeżeli Irlandii uda się przeforsować swój wniosek o rozpoczęcie prac Międzynarodowego Trybunału Karnego, doprowadzi to do utworzenia się zgromadzenia, które sądzić będzie rosyjskiego prezydenta oraz innych przywódców kraju, ale też rosyjskie państwo, za wywołanie konfliktu zbrojnego oraz za czyny popełnione podczas działań wojennych. Głównymi zarzutami staną się wtedy bezpodstawne wywołanie wojny, napaść na inny kraj, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Organ, jaki powstanie po decyzji Komitetu Rady Ministrów, może otrzymać też prerogatywy do wydania nakazów aresztowania Władimira Putina, a także członków rządu Federacji Rosyjskiej, ale również osób, które walnie przyczyniły się do wywołania wojny na Ukrainie.

Obecnie nie widać przeszkód, które mogłyby zagrozić irlandzkim planom, ale niektórzy z ministrów mogą mieć odmienne zdanie w tej kwestii i uznać, że nie nadszedł jeszcze odpowiedni czas, by zajmować się kwestią ścigania i osądzenia rosyjskiego prezydenta.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська