Irlandia będzie jak reszta świata?

Coraz większa ilość ekonomistów zaczyna publikować swoje poglądy, a te, nie zwiastują niczego dobrego, przynajmniej w sferze zatrudnienia.

Świat zaczyna powracać do normalności, która znana była nam przed wybuchem ogólnoświatowej pandemii, niezależnie od tego, jak fantastyczne historie na ten temat powstały. Ważne jest jednak, że ekonomia naszego zglobalizowanego istnienia nieco się zmieniła, a i pozostawi po sobie ruiny zatrudnienia. Tą właśnie sprawą zajmują się ekonomiści oraz spece od rynku pracy i otwarcie mówią, iż wiele osób, nie ujrzy już swoich dawnych stanowisk.

Pogłębią się również nierówności, więc osoby z niższych dochodach, będą miały je jeszcze niższe, a te z wysokimi, będą mogły cieszyć się jeszcze wyższymi.

Sygnalizuje się, że pozostałością po pandemii, będzie stosunkowo wysoki poziom bezrobocia, a ten utrzymywać się ma przez kilka lat, chociaż stopniowo spadać. Istotne jest również, że zmieni się model zakresu zatrudniania i wiele zawodów długookresowo cierpieć będzie na zbyt dużą ilość rąk do pracy, co w konsekwencji da nam trwałą utratę miejsc pracy. Będą też osoby, które ze znalezieniem nowego zajęcia będą miały większe problemy, niż było to przed marcem 2020 roku, a chodzi o grupę pracowników starszych. Ci wypchnięci poza nawias grupy zainteresowania pracodawców, trwale mogą pozostawać na zasiłkach dla osób bezrobotnych, więc ich sytuacja materialna, ale i społeczna, ulegnie pogorszeniu.

Oczywiście są już pewne sygnały, że gospodarki szybciej, niż przewidywano to wcześniej, wracać będą do formy, ale nie będzie to dziełem wszystkich państw, a i nie będzie to dostępne dla wszystkich osób. Lata niekiedy może potrwać powrót do wskaźników ekonomicznych i poziomów zatrudnienia sprzed pandemii, więc zagrożenia są i zaczną się wkrótce ujawniać z dużą mocą.

Kolejną po osobach starszych grupą z popandemicznymi problemami w powrocie do pracy, będą kobiety, bo i te mocniej odczują jej skutki, więc panie, mogą stanowić już za kilka miesięcy większość osób bezrobotnych. Określono również, jakie zawody cieszyć się będą najmniejszym wzięciem, a wysoka stopa bezrobocia, dotykać będzie między innymi zatrudnionych kiedyś w przemyśle gastronomicznym i rozrywkowym, ale i transporcie międzynarodowym i takim samym handlu. Kolejni przegrani pandemii to pracownicy sektora hotelarskiego oraz usług, bo w tych, wirus odciskać będzie swoje piętno najdłużej i najdłużej mogą być w tych branżach widoczne ograniczenia, nawet w przypadku oficjalnego zakończenia pandemii.

Kolejna opinia ekonomistów może zaskakiwać, ale krajami, które stosunkowo długo cierpieć będą z powodu wpływu pandemii, będą państwa rozwinięte i bogate, w tym wskazuje się m.in. USA oraz w europejski motor napędowy, czyli gospodarkę Niemiec.

Trwałe bezrobocie wśród młodzieży, także nie będzie irlandzkim lub europejskim ewenementem, bo tak dziać się będzie na całym świecie, czyli to kolejna grupa, która nie będzie mogła liczyć na szybką odbudowę swoich miejsc pracy.

Z twierdzeń ekonomistów można wysnuć wniosek, że w najlepszej sytuacji będą osoby w wieku 25 – 45 lat, fachowcy, a jednocześnie osoby, które będą mogły szybko przystosować się do zmian, czyli głównie pracownicy nieprodukcyjni. Jednak i w tym przypadku istnieje wiele zagrożeń, bo to po pierwsze zmniejszenie ilości godzin pracy, a także obniżone, lub znacznie wolniej wzrastające zarobki. Może zmienić się też cały model biznesowy świata, więc globalne przejście na pracę zdalną oraz wchłanianie mniejszych podmiotów przez gigantów.

Obraz przyszłości, jaki nakreślił w swoich opiniach, które są wypadkową przewidywań wielu speców od gospodarek, główny ekonomista Bloomberg Economics Tom Orlik. Pan Orlik zajął się ekonomią, jako całością, ale część swojego opracowania poświęcił Europie. Nie ma więc przypuszczeń dotyczących stricte Irlandii, ale ta, jako gospodarka rozwinięta, może doświadczać niektórych lub nawet większości niedogodności w popandemicznej rzeczywistości.

Bogdan Feręc

Źr: Bloomberg Economics

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Zmieni się zasiłek
Program szczepień m
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian