Irish Water niechętnie zdejmie zakaz

Narodowy dostawca wody rozważa możliwość zniesienia zakazu używania wody do celów innych niż spożywcze.

Wcześniej Irish Water wprowadziło do 21 lipca zakaz podlewania ogrodów wodą dostarczaną wodociągami, mycia samochodów i innych prac technicznych, które nie miały związku z używaniem jej do celów spożywczych i higienicznych. Obecnie wydaje się, że poprzez znacznie zwiększoną ilość opadów, poziom wód powierzchniowych podniósł się, więc zminimalizowane zostało ryzyko braków w dostawach wody do naszych kranów.

W następnym tygodniu Irish Water dokona kompleksowego przeglądu zasobów wodnych i chociaż zakaz prawdopodobnie zostanie utrzymany, wodociągowcy mniej bacznie przyglądać się będą zużyciu wody.

Wg danych z ostatniego tygodnia, duża ilość opadów, poprawiła sytuację hydrologiczną w kraju, jednak należy sprawdzić poziomy wód w zbiornikach, z których czerpana jest woda do przeznaczona do celów spożywczych. Irish Water dodaje, że niechętnie zniesie zakaz używania wody z wodociągów do podlewania ogrodów, gdyż nie ma pewności, czy jej zapasy odbudowane zostały na tyle, by można było mówić o pełnym bezpieczeństwie w tym zakresie.

Bogdan Feręc

Źr: Irish Water

Polska-IE: Udostępnij
Garda rusza kontrolo
Nienawiść wpojona,