Inwestycje w transport publiczny konieczne są w całym kraju

Jak wszystkim wiadomo, transport publiczny w Irlandii, nie należy do najlepiej działających i zorganizowanych, a przez lata, nie robiło się nic, by ten stan naprawić.

Obecnie pojawiają się już głosy o takiej potrzebie, chociaż prace ukierunkowane mają być na stolicę kraju, co można ocenić, jako kierunek dobry, ale potrzebny w całej Irlandii. W tej sprawie wypowiedziała się minister Josepha Madigan, która podkreśla potrzebę „przyszłościowych” reform transportu publicznego w Dublinie.

Minister Josepha Madigan wezwała agencje transportu publicznego, w tym National Transport Authority i Transport Infrastructure Ireland, do zapewnienia, że ​​reformy transportu publicznego w Dublinie będą odpowiednio „zabezpieczone na przyszłość”. Minister dodała, że trwające reformy transportu publicznego powinny uwzględniać szybko rosnącą populację w wielu częściach powiatu oraz implikacje dla przyszłego zapotrzebowania na transport publiczny.

Minister Madigan stwierdziła:

– Inwestowanie w transport publiczny ma kluczowe znaczenie dla budowania zrównoważonych społeczności i pomagania ludziom w unikaniu porannych korków drogowych. Jednak kluczowe jest, aby reformy transportu publicznego uwzględniały rosnącą populację w wielu częściach Dublina. Bieżące reformy należy projektować nie tylko z myślą o obecnym popycie, ale także spodziewanym zwiększonym popycie w przyszłych latach. W ostatnich tygodniach i miesiącach widzieliśmy zapowiedzi uruchomienia nowych tras autobusowych w ramach projektu Bus Connects i planów zwiększenia przepustowości Luas. Ponadto obserwujemy duże inwestycje w bezpieczną infrastrukturę rowerową ze strony władz lokalnych w wielu częściach Dublina. Celem tych projektów jest zaradzenie presji transportu publicznego, które obecnie występują dla wielu osób dojeżdżających do stolicy. Jednakże, biorąc pod uwagę, że obecnie w Dublinie planowanych jest wiele nowych inwestycji mieszkaniowych, w tym w miejscach takich jak Cherrywood i Dundrum, istotne jest, aby reformy transportu publicznego uwzględniały przewidywany przyszły popyt, jak również bieżący. Wezwałbym nasze agencje transportu publicznego, aby zapewniły to zapewnienie osobom dojeżdżającym do pracy i zobaczyły, gdzie w razie potrzeby można skorygować obecne plany. Ostatecznie nie chcemy, aby co kilka lat, przeprowadzać reformy na dużą skalę i ponownie przekierowywać transport publiczny, jeśli można już teraz przewidzieć i sprostać oczekiwanemu przyszłemu zapotrzebowania. Wzywam nasze agencje transportu publicznego, aby zadbały o to, aby długoterminowa perspektywa była podstawą ich planów na przyszłość.

*

Pani minister, nareszcie, chociaż potrzebę zmian w działaniu transportu publicznego, jako stały jego użytkownik, widziałem już 8 lat temu, kiedy pojawiłem się na wyspie. Wam zajęło to dużo czasu, chociaż tu się urodziliście. Pozostaję z nadzieją, że reforma transportu publicznego, nastąpi szybko i w całym kraju.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
Restauratorzy chcą
Większości zakupó
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian