Invitation to launch of the 2020 COPE Galway Annual Report / Zaproszenie na publikację Rocznego Raportu COPE Galway 2020

Zapraszamy do przyłączenia się do nas na wirtualną inaugurację Rocznego Raportu COPE Galway 2020 w środę 8 września o godzinie 12:00.


Z przyjemnością witamy dr Michaela Ryana ze Światowej Organizacji Zdrowia, który wygłosi główną prezentację tego dnia.
Premiera będzie zawierać najważniejsze informacje z naszej pracy w 2020 roku – trudnym, ale najbardziej inspirującym roku. Będziemy dzielić się historiami ilustrującymi siłę, odporność i elastyczność naszych klientów, naszego zespołu, naszych zwolenników i naszej społeczności – wszyscy razem pracują, aby pomóc nam wesprzeć 2616 osób w ramach naszych podstawowych usług pomocy dla osób bezdomnych, przemocy domowej i wsparcia seniorów.
GODZINA: 12.00 – 13.00

Zarejestruj się, aby wziąć udział>>>

Główny mówca:

Dr Michael Ryan, WHO


Dr Michael Ryan jest dyrektorem wykonawczym Programu WHO ds. Nagłych Wypadków Zdrowotnych i od prawie 25 lat jest liderem w zarządzaniu ostrymi zagrożeniami dla zdrowia na świecie.
Przeczytaj biografię dr Ryana >

Zarejestruj się tutaj przed 17:00 we wtorek 7 września 2021 r.
Po zarejestrowaniu wyślemy Ci e-mailem szczegóły dołączenia do wirtualnej premiery.
Zachęcamy do przekazania tego zaproszenia komuś, kogo znasz, a kto może być zainteresowany uczestnictwem. Wszyscy są mile widziani.
Jeśli masz jakieś pytania, wyślij e-mail na adres  info@copegalway.ie.
Czekamy na Ciebie w tym dniu.

https://s22aeml01blkbsa02.blob.core.windows.net/emailimages/2021/8/p-l9Be9764NkORfiwm9uzNaA/B5D9201E-2FE9-43E6-8442-1D47693E0DBD/ad750c10-ac4c-4eba-b7d6-2e1450c27345/9a153121-010b-42c4-ba7c-1cc71b14530e.png

Michael Smith,
CEO, COPE Galway

cope galway logo
We invite you to join us for the virtual launch of COPE Galway’s 2020 Annual Report on Wednesday 8th September at 12pm.We are pleased to welcome Dr Michael Ryan, World Health Organisation, who will give the keynote presentation on the day.  The launch will feature highlights from our work in 2020 – a challenging, but most inspiring year.  We will share stories illustrating the strength, resilience and responsiveness of our clients, our team, our supporters and our community – all working together to help us support 2,616 people across our essential Homeless, Domestic Abuse and Senior Support services.
TIME:  12.00pm – 1.00pm 2020 COPE Galway annual report cover
Register to attend Dr Michael Ryan, WHO
Keynote Speaker: Dr Michael Ryan is Executive Director, WHO Health Emergencies Programme and has been at the forefront of managing acute risks to global health for nearly 25 years.
Read Dr Ryan’s Bio >

Register here before 5.00pm on Tuesday 7 September 2021.  
Once registered we will email you the details for joining the virtual launch (zoom) Please feel free to forward this invite to someone you know who may be interested in attending. All are welcome. If you have any questions, please email info@copegalway.ie
We look forward to welcoming you on the day.https://s22aeml01blkbsa02.blob.core.windows.net/emailimages/2021/8/p-l9Be9764NkORfiwm9uzNaA/B5D9201E-2FE9-43E6-8442-1D47693E0DBD/ad750c10-ac4c-4eba-b7d6-2e1450c27345/9a153121-010b-42c4-ba7c-1cc71b14530e.png
Michael Smyth, CEO, COPE Galway
© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Kolejne zmiany zwią
Polish president, fi

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>