Innowacyjne podejście do polityki rodzinnej

O innowacyjnym podejściu do polityki rodzinnej mówił wiceminister Kazimierz Kuberski podczas III Transatlantyckiego Szczytu. Ten odbył się 5 kwietnia br. w Bogocie.

– Innowację stanowi traktowanie polityki rodzinnej jako inwestycji, a nie jako pomocy socjalnej. Jest to odwrócenie od dotychczasowej tendencji stawiającej znak równości pomiędzy pomocą socjalną a polityką rodzinną – mówił wiceminister Kazimierz Kuberski podczas panelu otwierającym konferencję. Podczas wystąpienia wiceminister przedstawił działania rządu polskiego w zakresie lepszego wykorzystania potencjału polskiego społeczeństwa.

– Innowacją jest także upodmiotowienie rodzin przez przyznanie relatywnie wysokiego świadczenia pieniężnego w wysokości 500 zł na dzieci bez dodatkowych warunków, tj. bez wskazywania na jakie wydatki rodziny mogą przeznaczać otrzymane środki. Innowacją jest okazanie dużego zaufania do rodzin, że środki te nie zostaną zmarnotrawione. Innowacją jest powszechny i uniwersalny charakter świadczenia wychowawczego. Innowacją jest także zastosowanie nowoczesnych technik organizacyjnych i informatycznych podczas wdrażania świadczenia – podkreślił wiceminister Kazimierz Kuberski.

III Transatlantycki Szczyt miał na celu wymianę opinii i doświadczeń. Podczas konferencji omawiano także strategie i działania na rzecz ochrony i wzmocnienia fundamentalnych praw i wolności. Informacje o działaniach rządu polskiego, w tym w szczególności o programie Rodzina 500+ spotkały się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy konferencji podkreślali, że jest to duży krok w kierunku poprawy godności i jakości życia polskich rodzin.

gov.pl

Podziel się:

Uwaga na domową che
W Polsce Tesco najgo
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn