In this week’s Digest – British Gov protecting those responsible for shoot to kill, new An Phoblacht Podcast and more!

Weekly Digest

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in over the past week.

British Government protecting those responsible for directing state murder, shoot to kill and collusion

Sinn Féin Vice-President and Join-Head of Government in the north Michelle O’Neill said it is clear the British government is intent on hiding its role in the conflict and putting its forces beyond the law.

„Once again the British government has shown its complete disregard for the people of the north, for victims of the conflict, for our peace process and for its agreements.” – Michelle O’Neill MLA

Watch Michelle’s video here: https://fb.watch/6M2rTyO2dp/

Tá Rialtas na Breataine ag cosaint siúd a raibh baint acu le dúnmharú le cead an stát, an polasaí lámhaigh agus maraigh agus claonpháirtíocht

Dúirt Leasuachtarán Shinn Féin agus comh-cheannaire Rialtais ó thuaidh Michelle Ní Néill gur léir don domhan mór go bhfuil Rialtas na Breataine cinntithe ar a ról sa choimhlint a cheilt agus a fórsaí a dhéanamh beag beann ar an dlí.

„Tá neamart iomlán léirithe arís eile ag rialtas na Breataine a phobal an tuaiscirt, íospartaigh na coimhlinte agus don phróiseas síochána agus comhaontaithe ina dhiaidh.

Feic ar fhíseán Michelle anseo: https://fb.watch/6M2rTyO2dp/

Irish Government waiving white flag on Rockall

Sinn Féin Spokesperson on Fisheries and the Marine Pádraig Mac Lochlainn has accused the Irish Government of „waiving the white flag” on Britain’s ownership of Rockall and the fishing grounds around it.

Despite repeated assurances and denials from consecutive Irish governments, these agreements with the British government in 2014 and in the past, have led to the shameful handing away of our fishing rights to these waters.

Watch Pádraig’s video on it here: https://fb.watch/v/38m3bNnIY/

Tá Rialtas na hÉireann ag crochadh na brataí báine ar cheist Rockall

Tá curtha i léith Rialtas na hÉireann ag Urlabhraí Iascaigh Shinn Féin Pádraig Mac Lochlainn go bhfuil siad 'ag crochadh na brataí báine’ ar úinéireacht na Breataine ar Rockall agus na meánna timpeall.

In ainneoin na ngealltanais agus ndiúltaithe sraith rialtais Éireann, b’ionann na conhaontaothe seo le Rialtas na Breataine i 2014 agus roimhe sin agus géilleadh agus ár gceart ar na meánna seo a ghéilleadh.

Feic ar fhíseán Phádraig anseo air: https://fb.watch/v/38m3bNnIY/

Remembering Martin Hurson

On July 13th 1981, at 4:30am, Martin Hurson from Co. Tyrone died after 46 days on Hunger Strike in the H-Blocks of Long Kesh. He was a political prisoner, unbowed and unbroken.

Watch his story here: https://twitter.com/sinnfeinireland/status/1414872230488576003?s=20

Máirtín Hurson tugtha chun cuimhne

Ar 13 Iúil 1981 ag 4.30r.n, fuair Máirtín Hurson as Contae Thír Eoghain dó, bás i ndiaidh 46 lá ar Stailc Ocrais i H-Blocanna na Ceise Faide. Ba chime polaitiúil é, dobhriste agus dochloíte.

Feic ar a sheanchas anseo: https://twitter.com/sinnfeinireland/status/1414872230488576003?s=20

Two tiered approach to reopening hospitality cannot go ahead

Earlier this week all but one of the opposition voted against the Government’s unfair, unworkable and discriminatory plan to reopen hospitality. It needs to be reopened safely, with all of the mitigating factors that reduce risk in place and for all. A two tier approach is plain wrong.

Hospitality should reopen in a way that is safe and fair for business owners, workers, and customers.

Watch Sinn Féin’s video on it here: https://fb.watch/v/5R4riBIyn/

Ná glacfar leis an chur chuige dhá leibhéal le hearnáil an fháilteachais a athoscailt

Níb luaithe an tseachtain seo, vótáil achan duine ach ab é duine aonair in éadan plean leatromach do-oibrithe an rialtas leis an earnáil an fháilteachais a athoscailt. Ní mór a athoscailt ar bhonn sábhailte, leis na fachtóirí maolaitheacha i bhfeidhm leis an bhaol a ísliú d’achan duine. Níl cur chuige dhá leibhéal cóir.

Ba cheart don earnáil fáilteachais athoscailt ar dhóigh a bhfuil sábhailte agus cóir d’úinéirí gnó, oibrithe agus custaiméirí.

Amharc ar fhíseán Shinn Féin ag plé leis an cheist anseo: https://fb.watch/v/5R4riBIyn/

Register to vote in the North – make sure your voice is heard!

If you live in the North of Ireland, it’s time to register to vote. Help bring about change for Housing, Jobs and for Ireland, make sure your voice can be heard.

Watch John Finucane’s explainer video here: https://twitter.com/sinnfeinireland/status/1415008128907812869?s=20

Cláraigh le vóta a chaitheamh ó thuaidh – déan cinnte go dtabharfar cluas éisteacht do ghuth s’agat!

Má tá cónaí ort i dtuaisceart na hÉireann, tá sé in am cláraithe le vóta a chaitheamh. Déan beart agus cuidigh le cúrsaí tithíochta, postanna agus Éirinn, déan cinnte go dtabharfar cluas éisteacht do ghuth s’agat.

Feic ar John Finucane ag caint ar an ábhar anseo: https://twitter.com/sinnfeinireland/status/1415008128907812869?s=20

Latest issue of An Phoblacht on sale now!

Get the latest issue of An Phoblacht today!

  •  Former Republican Prisoners give powerful first-hand accounts of the events of 1981 inside and outside prison. Pat Sheehan’s recounting of his decision to go on hunger strike in 1981 is striking in its stark honesty.
  • Palestinian Ambassador to Ireland Dr Jilan Wahba Abdalmajid writes an exclusive article for An Phoblacht on Israel’s latest deadly attacks in Gaza and the inhuman onslaught facing the Palestinian people. 

Order your copy here: https://www.sinnfein.ie/anphoblacht

An t-eagrán is gairide 'An Phoblacht’ ar fáil anois!

Iarr an t-eagrán is gairide 'An Phoblacht’ inniu!

  • Insíonn iarchimí Poblachtacha mar a chonnaic siad féin eachtraí 1981 taobh istigh agus amuigh den phríosún. Tá insint Pat Ó Síochán ar a chinneadh gabháil ar Stailc Ocrais i 1981 fíormhacánta agus suntasach.
  • Scríobhann an Taidhleoir Palaistíneach go hÉirinn an Dochtúir Jilan Wahba Abdalmajid alt don Phoblacht ar na hionsaithe Iosrael is gairide ar Gaza agus an fogha mídhaonna ar mhuintir na Palaistíne

Iarr cóip s’agat anseo: https://www.sinnfein.ie/anphoblacht

Podchraoladh nua ó An Phoblacht le Kevin Scannell

Tá an Dr. Kevin Scannell ina Ollamh le Matamaitic agus Ríomheolaíocht in Ollscoil San Louis (Missouri, Meiriceá). As Bostún ó thús dó, oibríonn Kevin i bpáirt le grúpaí ar fud na cruinne le hacmhainní ríomhaireachta a fhorbairt ar mhaithe lena dteanga dhúchais a úsáid ar líne.

Éist leis anseo: https://www.buzzsprout.com/1774240/8857986

Guthanna ’81 | Voices of ’81

„Lean ar aghaid – Carry On” 

Gerry Adams, was a key player in the Sinn Féin leadership at the time of the 1981 Hunger Strike. In this podcast he reflects on that time – of meeting with the Hunger Strikers, his visit to the H-Block prison hospital, his awe at the courage, strength & determination of the men & their relatives.

Available this Sunday at 11am via guthanna81.buzzsprout.com

This & all previous podcasts are also available on Spotify & Google Podcasts.

From Partition to Unity

A new podcast that looks back on the history & impact of Partition, the years that followed & plans for the future of the island.

Episode 6: 'Women & Partition’

In episode 6, Linda Dillon MLA chats to Kathleen Funchion TD discuss the impact partition had on women north & south & how the creation of two patriarchal states on the island of Ireland where the rights of women were barely even considered is still being felt today. 

Available from Monday 19th July on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts & all other major platforms.

Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Tym razem – oceny
Brak kadr jedną z n