In this week’s Digest – 50th Anniversary, special edition of An Phoblacht out now, Deirdre Hargey back as Communities…

Welcome to the final Weekly Digest for 2020. We want to take this opportunity to wish all of our members a very merry Christmas and a happy, peaceful new year.

The Weekly Digest from Sinn Féin will be back again early in January.

50th Anniversary, special edition of An Phoblacht out now

The Special 50th Anniversary 2020 edition of An Phoblacht quarterly magazine is now available.

The unique history of 50 years of An Phoblacht and Republican News is told with contributions from Gerry Adams, Danny Morrison, Rita O’Hare, Mícheál Mac Donncha, former editors and writers of An Phoblacht since the 1970s. A comprehensive range of rarely seen photographs and front pages are also included in this bumper sized souvenir issue.

There are first-hand accounts of each decade of the paper, revealing the challenge of creating a publication that the British and Irish governments attempted to drive underground.

Mary Lou McDonald and Michelle O’Neill also mark this 50th anniversary.

Get your copy here: https://www.sinnfein.ie/anphoblacht

Eagrán speisialta le 50 bliain den Phoblacht a cheiliúradh

Tá an t-eagrán speisialta le 50 bliain den Phoblacht ráithiúil a cheiliúradh ar fáil anois.

Insítear scéal uathúil an Phoblacht agus an Nuacht Phoblachtach le haltanna ó Ghearóid Mac Ádaimh, Domhnall Ó Muireasáin, Rita Ní hEadhra agus Mícheál Mac Donncha. Bhí siad uile mar scríbhneoirí agus eagarthóirí ag am amháin ó bhí na 1970ídí ann. Tá réimse cuimsitheach pictúirí agus leathanaigh tosaigh sa mhóreagrán seo.

Tá tuairiscí ann ar tháithí phearsanta as achan deich mbliana den pháipéar. Míníonn sé na deacrachtaí roimh nuachtán a dtearn rialtas na hÉireann agus Breataine a chuir faoi thalamh.

Cinneann Mary Loy Nic Dhomhnaill agus Michelle Ní Néill an comóradh seo chomh maith.

Ceannaigh cóip s’agat anseo: https://www.sinnfein.ie/anphoblacht

Sinn Féin Public Housing PMB

This Christmas over 3,000 children will not sleep at home.

Sinn Féin Housing spokesperson Eoin Ó Broin this week brought forward a Bill to Prevent Homelessness.  It’s time for the government to act.

Watch a short clip from Eoin here: https://fb.watch/2pZ89j-yQo/

Also watch Mary Lou challenging Taoiseach on this issue here: https://fb.watch/2pZfUTueOM/

BBP Tithíocht Poiblí Shinn Féin

Ní chodlóidh 3000 páiste ina mbaile tráth na Nollag seo.

Thug Urlabhraí Tithíochta Shinn Féin Eoin Ó Broin bille chun tosaigh an tseachtain seo le easpa dídine a chosc. Tá an t-am linn go ngníomhann an rialtas.

Feic ar fhíseán gairid le hEóin anseo: https://fb.watch/2pZ89j-yQo/

Feic ar Mhary Lou ag tabhairt dúshlán roimh an Taoiseach ar an ábhar seo: https://fb.watch/2pZfUTueOM/

Pay Student Nurses

Challenging the Taoiseach Micheál Martin at Leaders' Questions in the Dáil this week, Mary Lou McDonald said student nurses are the glue that keeps the creaking hospital system together and keeps the show on the road. 

They show up everyday for all of us. It’s time for the government to show up for them.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/2pYVxsLQc-/

Íoc na hÁbhar Altraí

Agus dúshlán á thabhairt roimh an Taoiseach Micheál Martin an tseactain seo le linn cheisteanna na gCeannairí, dúirt Mary Lou Nic Dhomhnaill gurb iad na hábhar altraí an glae a choinníonn córas na n-otharlann ag feidhmiú agus an ceann ar an phaidrín.

Bíonn siad ann achan lá dúinn. Tá sé thar ama go ngníomhann an rialtas ar a son.

Feic ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/2pYVxsLQc-/

Deirdre Hargey back as Communities Minister

Sinn Féin MLA Carál Ní Chuilín welcomes back Deirdre Hargey MLA as Minister for Communities.

Watch a short clip here: https://fb.watch/2pYYHwv8qQ/

Tá Deirdre Hargey pillte ar a ról mar Aire Pobal

Fáiltíonn Carál Ní Chuilín CTR roimh Deirdre Hargey ag pilleadh ar a ról mar Aire Pobal.

Feic ar fhíseán gairid anseo: https://fb.watch/2pYYHwv8qQ/

A centenary of partition

As we approach the centenary of partition a space has opened up to have an inclusive conversation on the future of our island. In a speech at Queen’s University, Belfast, on the centenary, Sinn Féin Leas Uachtarán Michelle O’Neill this week called on everyone to find their place in that discussion and get involved.

Watch Michelle here: https://fb.watch/2pZve1_nb6/

Céad bliain ón chríochdheighilt

De réir imeacht ama agus céad bliain ón chríochdheighilt ag tarraingt linn, tá áiméar anois againn comhrá uileghabhálach a bheith againn fá thodhchaí na tíre. Mar chuid d’óráid ag Ollscoil na Ríona, Béal Feirste, ar cheist na céad bliana, d’iarr leas-Uachtaráin Shinn Féin Michelle Ní Néill ar achan duine a bheith mar chuid den chomhrá sin.

Amharc ar Michelle anseo: https://fb.watch/2pZve1_nb6/

End the Insurance Rip-Off

Pearse Doherty this week published legislation to end the practice of Dual Pricing by Insurance Companies.

Watch a clip from Pearse here: https://fb.watch/2p_e2dsdO0/

Tá praghasanna aráchais as miosúr ar fad

D’fhoilsigh Piarais Ó Dochartaigh reachtaíocht an tseachtain seo le cleachtas na déphraghsála ag Comhlachtaí Árachais a chosc.

Feic ar mhír gairid le Piarais anseo: https://fb.watch/2p_e2dsdO0/

£20 million for Community, Voluntary and Social Enterprise sector

Sinn Féin MLA and Minister for Finance Conor Murphy on a visit to Footprints Women’s Centre in West Belfast this week announced a £20million funding package for the Community, Voluntary and Social Enterprise sectors.

Watch a clip from Conor here: https://fb.watch/2pZn6jmUPZ/

£20 milliún leis an earnáil pobal, dheonach agus fiontair sóisialta a neartú

D’fhógair an tAire Airgeadais Conchúr Ó Murchú CTR ar cuairt dó ar Footprint’s Women Centre, pacáiste maoinithe ar luach £20 milliún leis an earnáil pobal, dheonach agus fiontair sóisialta a neartú.

Feic ar mhír gairid le Conchúr anseo: https://fb.watch/2pZn6jmUPZ/

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian