26 August, 2019

Imigranci są dyskryminowani w Irlandii

Crosscare – katolicka organizacja charytatywna zajmująca się bezdomnymi uważa, że ​​migranci są dyskryminowani na rynku wynajmu mieszkań, ale też utrzymuje się tendencja do zatrudniania ich do mniej płatnych prac z powodu problemów takich, jak trudności językowe i brak odpowiednich albo potwierdzonych kwalifikacji.

Jednocześnie Danielle McLaughlin z Crosscare uważa, iż grupą najbardziej dyskryminowaną w miejscu pracy, są osoby pochodzenia afrykańskiego, a potwierdzają to badania ESRI. Co więcej, z badań zleconych przez Radę Miasta Dublina wynika, że migranci, częściej stają się bezdomnymi, a to zmieniło nieco przekrój narodowościowy na listach oczekujących na mieszkania socjalne.

W samym Dublinie, w 2016 roku na liście osób ubiegających się o mieszkanie socjalne, było 26% osób pochodzących spoza Irlandii, natomiast obecnie, odsetek wzrósł do 34%.

Powodem takiej sytuacji jest przede wszystkim kryzys mieszkaniowy w kraju, który dał możliwość prywatnemu rynkowi najmu, windować czynsze, a to wpływa na decyzję o ubieganie się o mieszkanie socjalne. Na dublińskiej liście oczekujących, gdzie 34% to osoby, które nie są rodowitymi Irlandczykami, 19% stanowią osoby z Unii Europejskiej, natomiast 15% z krajów nienależących do UE.

Danielle McLaughlin z Crosscare twierdzi również, że rynek mieszkaniowy dla migrantów, stał się w Irlandii „niewiarygodnie trudny, a osoby spoza Irlandii są bardziej podatne na wykorzystywanie lub nie znają swoich praw. Migranci mają zazwyczaj gorszą jakość zakwaterowania, a właściciele domów i mieszkań, znacznie częściej pozwalają sobie na wykorzystywanie ich, niż Irlandczyków”.

W stolicy, o czym mówią ostatnie dane z marca tego roku, złożonych było 17.510 wniosków o mieszkanie socjalne, z czego 11.450 osób lub gospodarstw domowych pochodziło z Irlandii, 3356 z krajów UE, a 2704 z innych państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Dwa wnioski pochodziły od Norwegów, czyli z Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

Wśród osób pochodzących z krajów Unii Europejskiej, które oczekują na mieszkanie socjalne w Dublinie, znajduje się 877 Polaków, 825 Rumunów, 386 Litwinów, 328 Brytyjczyków i 287 Łotyszy. Natomiast najwięcej wniosków spoza UE, pochodziło od Nigeryjczyków 293, Somalijczyków 237, Pakistańczyków 128 i osób urodzonych w Kongo 119. Kolejne 52 wnioski pochodziły od Brazylijczyków, 51 Chińczyków i 24 od osób urodzonych w Indiach.

Bogdan Feręc

Źr: DCC / Crosscare

Podziel się:

Porywista sobota
Koszty przewyższą
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn