Imigranci częściej tracą i odzyskują pracę w wyniku pandemii

Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRI), przedstawił swój raport o runku pracy, a ten pokazał, że imigranci, są grupą bardziej poszkodowaną ze względu na Covid.

Największego spadku zatrudnienia doświadczają osoby pochodzące z Europy Wschodniej i w tym zakresie mówi się o „gwałtownym spadku zatrudnienia”, co może wskazywać, iż ta grupa, ma najmniejsze szanse na szybki powrót do pracy. Wynika to z kilku powodów, ale jeden z nich wysuwa się na plan pierwszy, bo imigranci, najczęściej, pracują w sektorach, w których nie chcą pracować rodowici mieszkańcy wyspy, a jednocześnie, sektory te, najbardziej dotknięte zostały przez pandemię. Co jednak ważne, osoby z Europy Wschodniej, częściej i szybciej odzyskiwały pracę, niż działo się to z Irlandczykami.

Badanie prowadzone wspólnie przez ESRI oraz Departament ds. Równości i Integracji pokazuje też, że pandemia, wpłynęła na kluczowe stanowiska, które obsadzane są zazwyczaj imigrantami, a między pierwszym i drugim kwartałem tego roku, imigranci z Europy Wschodniej, częściej doświadczali gwałtownego spodku zatrudnienia, niż miało to miejsce w przypadku rdzennych mieszkańców wyspy.

Mniejszy wskaźnik utraty pracy notowano w sektorach wymagających średniego i wysokiego stopnia umiejętności zawodowych, a również tych, które wiążą się z pracą w domu, ale w tym zakresie, osoby spoza UE i obywatele z Europy Zachodniej, rzadziej traciły pracę.

Grupą szczególnie narażoną na utratę pracy były w drugim kwartale tego roku kobiety z Europy Wschodniej, które związały się zawodowo z sektorem zakwaterowania i żywności.

Co podkreślono w raporcie, częściej wirusem zakażały się w Irlandii osoby czarnoskóre i pochodzące z Azji, więc te, uważane były za stwarzające wyższe ryzyko przenoszenia wirusa. Z raportu wynika, że Azjaci, mają o 2,3 razy wyższe ryzyko zakażenia, natomiast u osób o czarnym kolorze skóry, prawdopodobieństwo zakażenia było o 1,9 razy wyższe. Irlandczycy mieli w tym zakresie wskaźnik 2,6 razy wyższy od średniej, a z tego wynika, że populacja 11,4 proc. imigrantów na wyspie, odpowiedzialni byli za wzrost zakażeń na poziomie 12,1%. Niezależnie od niewiele wyższego wskaźnika zakażeń, u cudzoziemców, rzadziej notowano przypadki zgonów, niż było to w przypadku rodowitych mieszkańców wyspy, co wynika z przeliczenia na 100 000 mieszkańców.

Wracając jednak do raportu o stanie zatrudnienia, okaże się, że w 2019 roku, wskaźnik zatrudnienia wśród obcokrajowców, był wyższy od wskaźnika dotyczącego Irlandczyków, a bezrobocie, wynosiło w przypadku imigrantów 5%, więc było porównywalne z poziomem bezrobocia wśród rodowitych mieszkańców wyspy. Wyjątkiem były tutaj osoby z Afryki, bo w ich grupie etnicznej, bezrobocie wynosiło 12%.

W latach 2017-2018 prawie 65 procent cudzoziemców mieszkało w kwaterach wynajmowanych od osób prywatnych, w porównaniu z 11 proc. obywateli Irlandii.

Bogdan Feręc

Źr: ESRI

Polska-IE: Udostępnij
Rząd pomoże rolnik
Ostrzeżenie przed s
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian