Ilość bezrobotnych wciąż spada. Rząd nie oczekuje aktywnego poszukiwania pracy od bezrobotnych

Według ostatnich danych pochodzących z Departamentu Ochrony Socjalnej ilość osób otrzymujących pomoc socjalną ponownie spadała, a ich ilość ogólna jest obecnie o połowę niższa od szczytowej.

Do końca ubiegłego tygodnia zasiłek PUP pobierało 286 900, a swoje świadczenie zamknęło w poprzednim tygodniu 19 200 osób, które wróciły do pracy. Jak dodaje Departament, w szczytowym punkcie pandemii bez pracy pozostawało 598 000 pandemicznych bezrobotnych, a w związku z tym od 5 maja tego roku ilość osób bez pracy, co spowodowane było koronawirusem, obniżyła się o 52%.

Urzędnicy Ministerstwa Ochrony Socjalnej dodają, iż jutro 8800 osób otrzyma swoje świadczenie Pandemic Unemployment Payment ostatni raz.

Podczas prezentacji danych głos zabrała również minister zatrudnienia i ochrony socjalnej Heather Humphreys, która powiedziała, że pobieranie zasiłków dla bezrobotnych, również pandemicznego, nie zwalnia od obowiązku aktywnego poszukiwania pracy, jeżeli ta została utracona trwale. Jednoczenie minister Humphreys dodała, że rząd nie oczekuje, aby osoby, które utraciły pracę czasowo, aktywnie jej poszukiwały.

Osoby, które są obecnie na zasiłkach PUP, a które muszą udać się zagranicę z ważnych powodów, nie zostaną pozbawione zasiłku, co podkreśliła minister Heather Humphreys. Jednocześnie szefowa Departamentu Ochrony Socjalnej powiedziała, że zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zdrowia publicznego nie można podróżować za granicę, co jest zgodne z zaleceniem gabinetu. 

Bogdan Feręc

Źr/Zdj: Dept. of Social Protection/RTE

Polska-IE: Udostępnij...
Amazon da pracę tys
ONZ ostrzega przed a
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish