IBEC wzywa do pogłębienia współpracy gospodarczej w ramach wysp

Grupa zrzeszająca irlandzkich pracodawców IBEC i Konfederacja Przemysłu Brytyjskiego (CBI), wystosowały do władz Wielkiej Brytanii, Republiki Irlandii oraz Irlandii Północnej pismo, a w tym wzywają do wspólnych działań biznesowych, by odtworzyć gospodarki tych krajów po pandemii koronawirusa.

Dyrektor generalny Ibec Danny McCoy i dyrektor generalna CBI Carolyn Fairbairn, są przekonani, iż znaleźliśmy się w jednym z najtrudniejszych okresów dla trzech wyspiarskich gospodarek, czyli potrzebne są wspólne działania, by otworzyć ekonomię tych państw. IBEC i CBI zwracają się bezpośrednio do szefów gabinetów, aby ci rozpoczęli rozmowy o zacieśnieniu współpracy gospodarczej i nakreślili szczegółowe plany, które pomogą odzyskać sprawność przemysłowi wytwórczemu w Wielkiej Brytanii oraz wyspy Irlandii, a to ma się odbywać na zasadach i w  koordynacji działań wszystkich rządów.

Wspólne plany i późniejsze uruchamianie gospodarek przyspieszy proces odzyskiwania mocy wytwórczych, ale zapewni też ożywienie gospodarcze i pomoże w ochronie zdrowia publicznego.

W liście do premierów czytamy:

– W nadchodzących tygodniach wszyscy mamy nadzieję poczynić wielki postęp, starając się zarówno powstrzymać wirusa, jak i rozpocząć planowanie tak bardzo potrzebnego ponownego uruchomienia ekonomicznego. Społeczność przedsiębiorców doskonale zdaje sobie sprawę z głębokiego wpływu ekonomicznego na biznes i źródła utrzymania i jaki te środki mające na celu powstrzymanie Covid-19 miały wpływ wyspy. Żeby wesprzeć łańcuchy dostaw i zapewnić środki podjęte w fazie ożywienia gospodarczego, należy pojąć kroki, które pomogą utrzymać szeroki zakres działalności gospodarczej między dwoma jurysdykcjami. Będziemy potrzebować najwyższego poziomu współpracy, koordynacji i wspólnego myślenia. Powrót do codziennego przepływu pracowników i towarów między Irlandią Północną a Republiką Irlandii i między dwiema wyspami, będzie zależał od złagodzenia obecnych ograniczeń i dostosowania przepisów do porad medycznych. Będzie to również pomocne i wymaga prowadzenia równoległych rozmów między dwiema wyspami, przy czym Rada Ministerialna Północ – Południe wraz z Radą Brytyjsko-Irlandzką zapewnić powinny odpowiednie ramy dla takich dyskusji.

Na zakończenie liderzy IBEC i CBI dodali, iż teraz najpilniejszymi problemami do rozwiązania są łańcuchy dostaw, głównie w zakresie leków i produktów rolno-spożywczych.

Bogdan Feręc

Źr: IBEC/CBI

Polska-IE: Udostępnij...
Co słychać w liśc
Tajemnice „Studia
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish