IBEC przeciwny jest szybkiemu wycofywaniu wsparcia dochodów

Grupa zrzeszająca irlandzkich pracodawców zwróciła się do rządu z apelem, aby zbyt szybko nie wycofywał się ze wsparcia dochodów, bo to może wywołać w kraju zjawisko trwałego bezrobocia.

W raporcie IBEC przeczytać możemy, iż nadchodzące miesiące dla irlandzkiej gospodarki będą trudne, a nawet wymagające, więc potrzebne są środki wsparcia dla przedsiębiorstw, aby mogły odbudować swoją bazę pracowniczą, a następnie ją utrzymać. Ochrona powinna iść w wielu kierunkach, bo zarówno skierowana być do pracodawców, jak i wspierać dochody osób zatrudnionych. IBEC przewiduje jednocześnie, że koronawirus na irlandzkim biznesie odciskać się będzie przez około 12 lub więcej miesięcy, więc sugeruje się, aby pomoc utrzymana została na ten właśnie okres.

Jest jeszcze jeden ważny punkt w raporcie kwartalnym IBEC, a mówi o ludziach młodych, wśród których panuje obecnie bardzo wysokie, ponad 50-procentowe bezrobocie. Do tej grupy proponuje się skierować wiele programów aktywizacji i pomocowych, by i ludzie z niewielkim stażem pracowniczym, mogli szybko powrócić na swoje poprzednie stanowiska.

IBEC jest przekonany, iż poważne środki pomocowe państwo powinno kierować do sektora hotelarsko-gastronomicznego, w którym 69% zatrudnionych tam jeszcze w lutym osób, czasowo lub na stałe utraciło pracę.

Stowarzyszenie Pracodawców uważa, co nawiasem mówiąc, jest bliższe prawdy, niż szacunki rządowe, że do końca roku bezrobocie wprawdzie spadnie, ale tylko do poziomu 16%. Wg irlandzkich władz, na koniec tego roku bez pracy w Irlandii pozostawać ma około 10% osób z ogółu aktywnych zawodowo mieszkańców wyspy.

Bogdan Feręc

Źr: IBEC

Polska-IE: Udostępnij...
Drony dezynfekować
Wolne media, wolny d
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish