HSE obawia się łagodzenia ograniczeń. Nic nie jest pewne

Wg pracowników HSE, jeżeli rząd zdecyduje się na zniesienie niektórych ograniczeń, a mogą dotyczyć niewielkiej grupy pracowników, to należy prowadzić szczegółowe kontrole zakładów, które wznowią produkcję.

Wydaje się, co wynika z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, iż po 5 maja do pracy będą mogli wrócić robotnicy budowlani, pracownicy przetwórstwa spożywczego i pracownicy rolni oraz część utrzymania porządku w miastach. To niewielka grupa, która może się doczekać zdjęcia z nich niektórych zakazów, gdyż otrzymają wyłącznie prawo do przystąpienia do pracy. Nadal nie będą mogli jednak korzystać ze wszystkich swobód, albowiem pozostaną w ryzach innych ograniczeń.

W zakładach pracy, jeżeli dostaną możliwość ponownego uruchomienia, wymagane będzie zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym obowiązek noszenia odzieży ochronnej i odzieży zapewniającej ochronę osobistą (PPE), a i będą musieli zachować odpowiedni odstęp społeczny. Warunki, które zobowiązany będzie spełniać każdy zakład pracy, prowadzone będą też kontrolowane, by mieć pewność, że wszystko zgodne jest z nakreślonymi przez władze medyczne zasadami.

Obecnie trwają konsultacje rządowe z przedstawicielami różnych sektorów produkcji, w tym z Kongresem Związków Zawodowych, jednak rząd skłania się ku zachowaniu obecnych obostrzeń. Strona rządowa zaznacza, iż o ile wyda zgodę na uruchomienie zakładów produkcyjnych, przede wszystkim branży spożywczej, ścisły nadzór nad nimi sprawować będzie Health and Safety Authority, a o ile urzędnicy dopatrzą się jakichś nieprawidłowości, będą mogli wydać decyzję o ponownym zamknięciu firmy.

Niektóre firmy, które uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania państwa, mogą otrzymać zgodę na uruchomienie produkcji, ale wyłącznie w formie częściowej i pracować będą w wyznaczone dni z określoną ilością pracowników.

Do tej pory nie jest jasne, sklepy, jakich branż mogą otrzymać zezwolenie na ponowne otwarcie i chociaż planuje się taki krok, to nadal ilość placówek, nie jest znana, a negocjacje toczą się z udziałem Związku Zawodowego MANDATE.

Do tych zapowiedzi, nie należy podchodzić, jako wchodzących w życie z dniem 5 maja i tuż po tej dacie, gdyż wszystko uzależnione będzie to od ilości zachorowań w kraju. W opisanych przypadkach Ministerstwo Zdrowia mówi wyłącznie o propozycjach, nie zaś o zaplanowanych już działaniach.

W mediach społecznościowych krąży niestety informacja, że po 5 maja zniesione zostaną niektóre ograniczenia i będziemy mogli wrócić do pracy, jednak nie należy traktować jej obecnie poważnie.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Health/HSE

Polska-IE: Udostępnij...
Krajowa kampania nab
Linie lotnicze przyg
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish