Grzechy główne polityków: Czepialstwo

Jak mówi stare porzekadło, nadgorliwość gorsza jest czasami od faszyzmu, a na przesadę w swojej walce z rządem, pozwoliła sobie szefowa Sinn Féin.

W mojej ocenie, Mary Lou McDonald lekko przeszarżowała, mówiąc, że decyzja w sprawie podniesienia poziomu ograniczeń, „nie może czekać do poniedziałku”. Gdyby jednak Pani McDonald wsłuchała się w słowa premiera, wtedy nie musiałaby narażać się na krytykę, bo szef gabinetu jasno stwierdził, że rząd, zbierze się w sobotę i omówi zalecenia Krajowego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego. Co należy zaznaczyć, wypowiedź Mary Lou McDonald, pojawiła się już po oświadczeniu premiera, że właśnie w sobotę zajmie się sprawą zaleceń NPHET, czyli…

… jest to czepialstwo pierwszej wody.

Pani McDonald mówiła też, że decyzja rządu powinna być podjęta natychmiast, a jak wiemy z wcześniejszych wypowiedzi Sinn Féin, może chodzić o podniesienie poziomu ograniczeń, bo w tym kierunku szły zawsze propozycje największej partii opozycyjnej. McDonald podkreśliła w swojej wypowiedzi, iż „sytuacja w kraju jest poważna i rząd musi podjąć decyzję w trybie pilnym”, ale i te słowa padły już po zapowiedzi premiera, że dzisiaj, tak się właśnie stanie. Mary Lou McDonald mówiła też, iż decyzja nie może czekać, gdyż „za kilka dni, na reakcje może być zbyt późno” i z tą częścią wypowiedzi, mogę się zgodzić.

Skoro jednak szefowa Sinn Féin powiedział to w kilkadziesiąt minut po zapowiedzi o specjalnym posiedzeniu rządu w sprawie zaleceń NPHET, które anonsował premier Martin, to nijak nie mogę tego nazwać inaczej, jak czepialstwem.

Kiedy zarzuca mi się, zbytnie eksponowanie ugrupowania Mary Lou McDonald, a i sugeruje, iż jestem opłacany z tego źródła, nie reaguję, bo po co walczyć z wiatrakami? Owszem mam dużo sympatii dla Sinn Féin, chwalę to ugrupowanie za działania podejmowane, jako klubu opozycyjnego, a i stawiam Sinn Féin za wzór do naśladowania przez naszych polskich polityków przeciwnych układowi rządzącemu. Widzę jednak i wytykam także błędy popełniane przez to ugrupowanie, czego wyrazem jest powyższy felieton.

Bogdan Feręc

Polska-IE: Udostępnij
Covidowa szczepionka
Posiedzenie gabinetu
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian