Granicy na wyspie nie będzie, ale…

An Garda Síochána twierdzi, że nie powstaną od jutra, ani później punkty kontrolne na granicy Republiki z Irlandią Północną, ale lotne patrole pojawiać się będą w hrabstwach przygranicznych częściej.

Władze Gardy zaapelowały do Ministerstwa Sprawiedliwości, aby przesunąć większą ilość funkcjonariuszy w rejony przygraniczne, co pozwoli na odpowiedni nadzór zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, chociaż granica taka, w sensie stricte, nie powstanie. Policjanci, co zapowiedzieli, nie będą więc pilnować granicy na wyznaczonych stałych punktach kontrolnych, a ich działania skoncentrują się na zadaniach prowadzonych w sposób patrolowy.

Irlandzka policja zapowiedziała też tworzenie większej ilości „checkpointów” na drogach prowadzących do i z Irlandii Północnej, a także sprawować będzie nadzór nad niewielkimi drogami, jakie prowadzą przez granicę obu państw.

Garda zaprzeczyła, że po południowej stronie granicy z Irlandią Północną, powstanie jakakolwiek infrastruktura kontrolna, a i że ona będzie ją obsługiwać lub nadzorować. Nadinspektor Liam Geraghty potwierdził natomiast, że od dzisiaj, w bezpośredniej bliskości 500-kilometrowej granicy Republiki z Irlandią Północną, znajdować się będzie nieco większa ilość funkcjonariuszy Gardy, co związane jest z obsługą lotnych punktów kontrolnych.

Nadinspektor Geraghty dodał, iż nie ma potrzeby tworzenia na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, na wyspie, stałych punktów kontrolnych, ponieważ wynika to z umowy handlowej, jaka przyjęta została przez Unię Europejską i Wielką Brytanię, ale i z protokołu irlandzkiego. Tym samym, granica będzie kontrolowana, jednak w sposób, który nie będzie różnił się wyraźnie od obecnego jej nadzoru.

Bogdan Feręc

Źr: Garda

Polska-IE: Udostępnij
Partia Pracy chce sz
Przepowiednia na 202
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian