Granica z Północną częściowo zamknięta

W przyszłym tygodniu minister zdrowia Stephen Donnelly podpisać ma rozporządzenie, a w tym nadać specjalne uprawnienia funkcjonariuszom Gardy.

Tym razem rządowe wysiłki idą w kierunku ograniczenia transmisji wirusa z Irlandii Północnej, a podróżni z tamtej części wyspy, zawracani będą do swojego kraju. Garda nie pojawi się na samej granicy, a w odległości 5 km od niej, aby realizować zasadę ograniczonego poruszania. Co ważne, spod granicy zawracani będą też mieszkańcy Republiki, o ile przekroczą wyznaczoną odległość 5 km. W tym przypadku mogą spodziewać się też nałożenia na nich kar porządkowych.

Do tej pory Garda prosiła tylko mieszkańców Irlandii Północnej, którzy pojawiali się w Republice, aby wrócili do siebie, jednak już wkrótce, będą mogli nakazać takie postępowanie, a i ukarać mandatem.

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia zakaże osobom, które nie są rezydentami Republiki, podróżowania w głąb kraju na odległość przekraczającą 5 km, natomiast punkty kontrolne, ustawione zostaną na stałe. Garda ma działać w sposób widoczny i jej blokady ustawiane będą w takich miejscach, aby możliwe było bezpieczne wykonanie nawrotu. Główne blokady dla mieszkańców Irlandii Północnej pojawią się na autostradach M1 i M3, ale też na dodrze N2 z Dublina do Irlandii Północnej. Jak zaznacza irlandzka policja, stworzone zostaną też inne punkty kontrolne, na drogach prowadzących do przejść granicznych, a lotne patrole Gardy pojawiać się będą także na mniej znaczących trasach wiodących przez granicę.

Wcześniej odbyło się rządowe spotkanie z prokuratorem generalnym Republiki Irlandii Paulem Gallagherem, a ten poinformował ministrów, w jaki sposób i w jakim zakresie, nadawać mogą uprawnienia specjalne Gardzie oraz innych służbom ds. bezpieczeństwa.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
1000 covidowych zgon
Dobrowolność wład
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian