Gospodarka strefy euro runęła

Rządy krajów europejskich starają się przeciwdziałać kryzysowi na Starym Kontynencie, jednak już teraz widać, że potrzeba będzie wiele pracy, aby Europę przywrócić do stanu sprzed pandemii.

Najgorzej sytuacja wygląda w liczbach, a te podane zostały do publicznej wiadomości i dotyczą obecnie 19 państw strefy euro. Aktywność firm w okresie pandemii koronawirusa znacznie się obniżyła, co odbiło się na wynikach ekonomicznych, więc PKB dla strefy euro spadło w II kwartale roku o rekordowe 12,1%. Oznacza to, że zarówno gospodarki, w których obowiązującą walutą jest euro, jak i firmy działające na tych rynkach, są w bardzo złej sytuacji ekonomicznej, więc należy rozpocząć intensywne działania, by wesprzeć te kraje, podczas wyciągania ich z zapaści ekonomicznej.

Najbardziej w strefie euro ucierpiała Hiszpania, której PKB spadło o 18,5%, a kolejnymi państwami z dużymi stratami w PKB były Włochy i Portugalia. Równie źle jest we Francji, bo ta utraciła aż 13,8% ze swojego PKB z początku roku, a i Niemcy notują poważną stratę, bo w wysokości 10,1%.

Unia Europejska starając się pomóc krajom członkowskim, uzgodniła fundusz naprawczy w wysokości ponad 750 mld euro, który poprzez systemy pożyczkowe i dotacje, da możliwość odbicia. Systemy ruszą wraz z początkiem przyszłego roku, a obecnie państwa unijne, wspierają swoich przedsiębiorców pożyczkami wewnętrznymi, natomiast pieniądze na pomoc, do budżetów państw unijnych pompuje obecnie Europejski Bank Centralny.

Bogdan Feręc

Źr: ADM Investor Services International

Polska-IE: Udostępnij
Aplikacje śledzące
Rząd niepewności.
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian