Gospodarka rośnie, ale to dramatycznie niski wzrost

Central Statistics Office informuje o wzroście gospodarczym Republiki Irlandii, jednak nie ma w tych danych właściwie żadnych dobrych wiadomości, bo wzrost jest minimalny.

W pierwszym kwartale tego roku irlandzka gospodarka zanotowała wzrost o 1,2%, ale jeżeli przyjrzymy się jedynie wskaźnikowi Produktu Narodowego Brutto, czyli bez zysków wnoszonych przez koncerny międzynarodowe oraz inne dochody związane z czynnikami zagranicznymi, to Produkt Krajowy Brutto kraju podniósł się tylko o 0,1%.

Największe wzrosty w pierwszym kwartale 2020 roku notował sektor przemysłowy i było to 9,2%, a kolejnym były połączone sektory informatyczny, technologiczny i telekomunikacyjny (ICT), z ogólnym wzrostem na poziomie 8,5%.

Od stycznia do końca marca spadek zaliczyły branże dystrybucji, transportu, hoteli i restauracji, łącznie o 3%, a usługi, administracja i branże pomocnicze straciły 4,5%. Działalność budowlana utraciła w trzy pierwsze miesiące roku 1,6%, natomiast rolnictwo, leśnictwo oraz rybołówstwo spadły o 11,4%, a sektor sztuki i rozrywki utracił 6,6%. W innych sektorach odnotowano ograniczony wzrost, więc administracja publiczna, edukacja i zdrowie wzrosły o 0,1%, nieruchomości wzrosły o 1%, a działalność finansowa i ubezpieczeniowa wzrosła o 0,2%.

Popyt w gospodarce krajowej zmniejszył się o 2,8%, a konsumpcja indywidualna obniżyła się o 3,1%. Zmniejszyły się także wydatki rządowe i było ich o 0,5% mniej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Znacznie wzrosły jednak inwestycje napędzane tzw. własnością intelektualną i w omawianym kwartale podniosły się o 35%, ale import ogółem obniżył się o 4,5%.

Bogdan Feręc

Źr: CSO

Polska-IE: Udostępnij...
Już prawie połowa
Poseł i senator w m
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish